• Knygų naujienos

  Naujasis šaltinis. Lietuvių kalba 4 klasei. 4-oji knyga

  Vadovėlio „Naujasis šaltinis“ IV klasei komplektas parengtas pagal atnaujintą 2008 metų Lietuvių kalbos bendrąją programą.Vadovėlio tekstai ir užduotys diferencijuoti: pateikiama papildomų tekstų smalsučiams, plati klausimų ir užduočių skalė – nuo lengvesnių, turinio atgaminimo, iki sunkesnių, skatinančių vaiką mąstyti, savo samprotavimus grįsti perskaitytu tekstu. Sumažėjo medžiagos, skirtos mokiniams, gebantiems pasiekti pagrindinį arba tik patenkinamą lygį. Vadovėlyje tęsiama ankstesnių leidimų tradicija – pateikti mokiniams tik meniškai vertingus, vaikui įdomius tekstus, skatinti juos suvokti giliau, pagal mokinių amžiaus, asmenines galimybes panaudoti juos kaip kūrybos modelius. Daug naujų šiuolaikinių rašytojų tekstų, ištraukų iš dalykinių straipsnių apie literatūrą, rašytojus. Ketvirtokai praplės ir apibendrins savo žinias apie tautosaką, prozos, poezijos ir dramos kūrinius, įsivertins, kaip geba juos…

 • Knygų naujienos

  Riešutas. Matematikos testai II klasei

  Matematikos vadovėlio komplekto RIEŠUTAS II klasei dalis.Vadovėlio komplektą sudaro:Vadovėlis (pirmoji, antroji, trečioji knyga)Pratybų sąsiuviniai (pirmasis, antrasis, trečiasis sąsiuvinis)Papildomų užduočių sąsiuviniai (pirmasis, antrasis ir trečiasis sąsiuvinis)Mokytojo knyga (I, II ir III dalis)TestaiDalijamoji medžiaga.Dailininkė Rita Brakauskaitė.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Mokomasis anglų kalbos žodynas Password (su CD)

  Papildytas ir pataisytas leidimas. Šis žodynas iš esmės yra aiškinamasis anglų kalbos žodynas su lietuviškais atitikmenimis, jame pateiktas angliškų žodžių tarimas, yra reikalingiausių gramatikos aiškinimų. Angliškų žodžių reikšmę atskleidžia angliški sakiniai bei žodžių junginiai. Skaitytojai labai palankiai įvertino pirmuosius keturis šio žodyno leidimus. Šis naujasis žodyno leidimas papildytas daugiau nei tūkstančiu naujų antraštinių žodžių. Visiškai nauja šiame žodyne: priedai ”Žodyno sandara”, ”Trumpas anglų kalbos gramatikos žinynas” bei nauja lietuviškų žodžių rodyklė.Prekinis ženklas: Alma littera

 • Knygų naujienos

  PRIMA B1. Deutsch für Jugendliche. Band 5. Vokiečių kalba. Vadovėlis X klasei. Penktieji mokymo metai

  Vadovėlis „Prima 5“ yra tęstinis serijos vadovėlis penktiems mokymo metams. Jis tikslingai orientuotas į vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos mokymo specifiką: metodus, valandų skaičių, moksleivių amžių, interesus. Į šį vadovėlį įtrauktas nacionalinis turinys, atsižvelgiama į lietuvišką specifiką: kultūrą, kalbą, sunkumus mokantis vokiečių kalbos. Vadovėlio metodinė koncepcija šiuolaikiška ir patraukli. Pateikiama medžiaga atitinka Bendrosiose programose numatytas dalyko turinio apimtis. Vadovėlio medžiaga suskirstyta i 22 skyrius ir 7 treniruoklius (Training) pasitikrinti žinioms pagal Zertifikat Deutsch formatą. Kiekvieno skyriaus pradžioje suformuluojami tikslūs uždaviniai, numatoma, kaip mokiniai mokysis, kaip parodys, ko išmoko. Taip pat pateikiamos užduotys pagal Europos kalbų aplanką. Vadovėlis apima šias temas: Garsūs žmonės, Profesijos, Svajonės ir norai, Šeima, Butas, Ateitis,…

 • Knygų naujienos

  Žemė 7. Geografijos atlasas VII klasei

  Atlaso turinys suderintas su vadovėliu VII klasei „Žemė“.Pateikiami pasaulio, Afrikos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Australijos gamtiniai, politiniai bei teminiai žemėlapiai. Paskutiniuose atlaso puslapiuose – išsami pasaulio vietovardžių rodyklė.Prekinis ženklas: Briedis

 • Knygų naujienos

  Literatūra – dialogo partneris samprotaujant. Maištavimas ir vergystė. Komentarai ir užduotys 9–12 klasei

  Šis sąsiuvinis pagelbės mokytojui su mokiniais analizuoti privalomuosius grožinius kūrinius, padės ugdyti(s) asmeninį santykį su literatūra ir kultūra plačiąja prasme, kvies kalbėtis apie gyvenimą, polemizuoti su autoritetais, nagrinėjamų kūrinių personažais. Leidinys bus pravartus rengiantis rašiniui, nes siūlomomis užduotimis kviečiama pagrįsti ar paneigti teiginius, ieškoti argumentų ir kontrargumentų, daryti išvadas, vertinti, sieti bei lyginti kultūros, socialinio gyvenimo reiškinius, planuoti, kurti įvairaus pobūdžio tekstus. Šio darbo dėmesio centre – maišto ir vergystės temos literatūroje ir kultūroje. Kalbant apie jas, atspirties tašku tapo laisvės kategorija. Prieš kiekvieną potemę pateikiami trumpi komentarai – įvestys į temą. Leidinį sudaro programinių kūrinių ištraukos, negrožiniai tekstai, leidžiantys į analizuojamas temas, problemas pažiūrėti plačiau, giliau. Pateikiamos užduotys nėra skirstomos pagal…

 • Knygų naujienos

  Kuo būti 2014

  Tai jau ketvirtasis „Kuo būti“ leidinys, skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams, o ypač abiturientams, apie profesijos pasirinkimą: „Kaip suprasti, koks darbas man labiausiai patiks?“, „Kur man geriausiai seksis?“, „Kaip pasirinkti?“. Į šiuos ir daugiau klausimų abiturientams padės atsakyti žurnalo ekspertai ir savo sričių profesionalai.Žurnale savo patirtimi dalijasi ir patarimus teikia verslo konsultantai, savo verslą įkūrę ir daug savo srityje pasiekę pašnekovai.„Kuo būti“ kalbinami savo sričių profesionalai dalijasi patirtimi bei atskleidžia, koks buvo jų kelias nuo pasirinkimo iki šiandieninės situacijos, ką jie gali patarti besirenkantiems profesiją? Leidinyje rasite ir profesionalių psichologų parengtus testus, padedančius pamatyti savo galimybes ir nurodančius kryptį.Prekinis ženklas: Leidybos studija