• Knygų naujienos

  Nė dienos be lietuvių kalbos. Vadovėlis pradedantiesiems (5-6 klasei)

  ”Nė dienos be lietuvių kalbos” skiriamas ir jaunesniems, ir vyresniems įvairių profesijų žmonėms, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Šis vadovėlis padės pasiekti „Pusiaukelės“ kalbos mokėjimo lygį, pasirengti LR pilietybės ir valstybinės kalbos I kvalifikacinės kategorijos egzaminams. Jeigu tik pradedate mokytis lietuvių kalbos, rekomenduojame mokytis su mokytoju. Vadovėlis tiks ir jau šiek tiek kalbantiems lietuviškai. Paprastai ir aiškiai pateikti lietuvių kalbos gramatikos pagrindai bus jums nesunkiai suprantami, ”Mokytojo knygoje” rasite užduočių atsakymus. Vadovėlį sudaro:- ”Mokinio knyga” (su priedais)- ”Mokytojo knyga” – kompaktinė plokštelė. ”Mokinio knygoje” yra 12 pamokų. Kiekviena pamoka susideda iš šešių dalių: ”Pokalbių”, ”Žodyno”, ”Gramatikos”, ”Gramatikos, žodyno ir kalbėjimo užduočių”, ”Klausymo” ir ”Skaitymo”. Rengdamos vadovėlį, pirmiausia galvojome apie jūsų svarbiausius kasdieninius…

 • Knygų naujienos

  Key to English. Anglų kalba. A2. 6 klasei. 2-oji knyga

  Vadovėlis KEY TO ENGLISH 6 skiriamas penktiesiems anglų kalbos mokymosi metams. Vadovėlio komplektą sudaro:Vadovėlis. Student’s Book. 1-oji, 2-oji knygaPratybų sąsiuvinis su žodynu. Activity Book & VocabularyMokytojo knyga. Teacher’s BookKompaktinė plokštelėTestai. TestsIlgalaikį anglų kalbos mokymo planą dirbantiems su vadovėliu KEY TO ENGLISH 6 rasite čia.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Technologijos. Mityba ir tekstilė V-VI klasei

  Vadovėlyje pateikiami visa būtina medžiaga, kurios reikia mokantis mitybos ir tekstilės V-VI klasėje. Glausta, bet išsami teorinė medžiaga, daug projektavimo užduočių, nuorodų į papildomus šaltinius internete, lanksčiai pereinama nuo mokymo prie mokymosi. Vadovėlis gausiai iliustruotas nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais. Sudarė ALVYDA PACEVIČIŪTĖ.Serijos dailininkas AGNIUS TARABILDA.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Žaidžiu žodžiu. Kalbos kultūra V-VI klasei

  Kalbos kultūra V-VI klasei papildo ir praplečia tai, kas dėstoma dabartiniuose V ir VI klasių vadovėliuose. Tai dar viena Vidos Marcišauskaitės, Danguolės Mikulėnienės lietuvių kalbos vadovėlio „Žaidžiu žodžiu“ V klasei (ir jo tęsinio VI klasei) komplekto dalis. Leidinyje laikomasi tos pačios vadovėlio temų išdėstymo sekos, kad, išėjus atitinkamą skyrių, lengviau būtų surasti ir skirti užduotis. Pateikiama ir teorinės medžiagos, ir daug įvairių praktinių užduočių. Knygai pasirinkta linksmų pasakojimų – anekdotų, vaikų ginčų forma. Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.   Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Formulė. Matematika VI klasei. 1-oji knyga

  FORMULĖ – tęstinis mokomasis komplektas, skiriamas matematikai mokytis VI klasėje. Jame įgyvendinama naujausia matematikos ugdymo programa, ŠOK serijos vadovėliams būdingi principai ir autorių idėjos. FORMULĖS vadovėlį sudaro dvi knygos. Kiekvienoje knygoje yra penki skyriai, skyrių apibendrinimai ir trijų lygių kartojimo uždaviniai. Kiekvienos knygos gale pateikiami kartojimo uždavinių atsakymai, matematikos terminų žodynėlis. Visų kitų vadovėlio uždavinių atsakymai yra mokytojo knygose. ŠOK serijos vadovėlius jungiančios projektinių darbų temos trumpai pristatomos jau pirmos knygos įvade. Čia apibūdinama ir vadovėlio sandara (ji analogiška V klasės vadovėliui FORMULĖ), pateikiami nurodymai, kaip naudotis vadovėliu. Vadovėlyje yra daug užduočių, kurios skatina mokinius bendrauti, nuosekliai lavina jų matematinį mąstymą ir problemoms spręsti būtinus gebėjimus. Vadovėlyje daug dėmesio skiriama tam, kad…

 • Knygų naujienos

  Mokomės etikos. Pratybų sąsiuvinis VI klasei

  Šio pratybų sąsiuvinio sandara tokia pat kaip ir vadovėlio „Mokomės etikos“. Jis susideda iš keturių skyrių („Saviugda ir savisauga: Aš–Asmuo“, „Dialoginis bendravimas: Aš–Tu“, „Socialiniai santykiai: Aš–Mes“, „Santykis su pasauliu: Aš–Tai“).  Pratybų sąsiuvinyje teikiamos užduotys padės mokiniams įtvirtinti per pamokas nagrinėtus klausimus, geriau suprasti pamokos medžiagą, ją analizuoti ir kūrybiškai taikyti. Taip pat skatins mąstyti, geriau suprasti save.Prekinis ženklas: Tyto alba

 • Knygų naujienos

  Dailės studija. Vadovėlis VI klasei

  Vadovėlis parengtas pagal pagrindinio ugdymo programas (Meninio ugdymo), pasitelkiant linijinį-racionalų teminį eiliškumą. Šis vadovėlis supažindina su kūrinio kompozicija, perspektyva, proporcijomis, žanrais. Moko atlikti kūrybines užduotis. Skatina aktyvią mokinių kūrybą. Vadovėlis parengtas didžiulę pedagoginę ir kūrybinę patirtį turinčių dailininkių-pedagogių. Vadovėlis atveria  naują kūrybinę erdvę mokiniams ir praplečia  mokytojo galimybes išsamiai, įdomiai ir kūrybiškai vesti meninio ugdymo pamokas.Vadovėlis labai spalvingas ir dinamiškas, tai iš dalies sąlygoja ir pateikiama iliustracinė medžiaga.Sudarant vadovėlio turinį bei rašant mokymo priemonę, stengtasi naujoviškai pateikti dailės mokymo kontekstą. Todėl šiame vadovėlyje pasirinktas savitas mokomosios medžiagos pateikimas.Vadovėlis „Dailės studija“ sudarytas taip, kad atliktų dvejopą funkciją: būtų kaip pagrindinis informacijos šaltinis ir kartu darbo priemonė. Mokomoji dalis neatskirta nuo praktinės,…

 • Knygų naujienos

  Rito rato ratuto. Lietuvių literatūra VI klasei. 2-oji knyga

  VI klasės literatūros vadovėlio koncepcijos kodas slypi pavadinime RITO RATO RATUTO: rito (riedėjimas, ritmas, veržlumas) — gamtos (saulės) ir žmogaus gyvenimiškosios bei kultūrinės (literatūrinės) kelionės (ritimosi) ir pažinimo skatinimas, rato (ratas) — gyvenimiškosios ir literatūrinės kartotės patikimumo bei atradimų vertės pabrėžimas, ratuto (sutartinės priedainis, apvainikuojantis buvimą kartu, kūrybą) — tradicijų išsaugojimo ir novatoriškų kūrybinių impulsų darnos teigimas. Vadovėlyje tradiciniai lietuvių tautosakos, pasaulinės bei lietuvių klasikos ir šiuolaikinės vaikų literatūros tekstai pateikiami tam tikra tvarka, tačiau skaitytojams (mokytojams ir mokiniams) sudaromos galimybės rinktis jų skaitymo pobūdį, iš pradžių siekiant aktualizacijos, veiksmingesnio įspūdžio, susidomėjimo, paskui — literatūrinės analizės gelmės bei savų kūrybinių impulsų polėkio.  Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.   Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Technologijos. Konstrukcinės medžiagos ir elektronika V-VI klasei

  Technologijų vadovėliai V–VI klasei (KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS IR ELEKTRONIKA ir MITYBA IR TEKSTILĖ) parengti naujoviškai, orientuojant mokinius pirmiausia į projektinę veiklą, skatinant jų kūrybiškumą bei gebėjimą savarankiškai ugdytis technologinius pasiekimus.Kiekviename vadovėlyje pateikiama po dvi technologijas. Vienas vadovėlis skirtas mitybai ir tekstilei, kitas — konstrukcinėms medžiagoms ir elektronikai. Abu vadovėliai atitinka technologinio ugdymo krypties kaitą nuo amatinio prie projektinio tipo, nes pateikta medžiaga skatina mokinį ne tik gaminti, bet ir kurti.Vadovėlių skyrių pradžioje pateikiami klausimai Ką sužinosiu? Ko išmoksiu? Kaip to galėsiu išmokti? Kur tai galėsiu pritaikyti? padės mokiniui susikoncentruoti, rasti reikiamos informacijos ir kt.Visiškai naujas skyrius Dizainas ir ergonomika. Tokios tematikos ankstesniuose technologijų vadovėliuose nebuvo, tai nauja, praktiška ir aktualu šiuolaikiniame…