• Knygų naujienos

  Muzika. Vadovėlis VIII klasei su kompaktine plokštele (ŠOK)

  Gera vadovėlio struktūra, vadovėlis neperkrautas teorine medžiaga, tinkamai išryškinamos sąvokos, svarbiausieji dalykai, aktualiausia informacija, skatinama mokinių motyvacija, kūrybiškumas ir saviraiška. Daug įvairaus pobūdžio užduočių: kūrybinių, projektinių, darbo su laiko juosta bei internetiniais šaltiniais. Užduotys ir veiklos skatina bendrauti, rengti muzikos projektus, savarankiškai tyrinėti ir mokytis. Ryški integracija su kitais mokomaisiais dalykais: istorija, lietuvių kalba, matematika, daile, choreografija, informacinėmis technologijomis.Lina Viršilienė, mokytoja metodininkė, lektorėRecenzento nuomonė Muzikos vadovėlis VIII klasei:• Visi vadovėlio skyriai turi apibendrinimo atvartus. Tai palengvina mokinių į(si)vertinimą ir leidžia prisiminti išeitą medžiagą.• Vadovėlio medžiaga siejama su mokinių patirtimi bei aktualiais socialiniais ir kultūriniais poreikiais. Mokiniai skatinami tyrinėti juos supančią tikrovę, socialinius reiškinius bei vertinti save kaip aktyvų, muzikuojantį visuomenės pilietį.•…

 • Knygų naujienos

  Spektras 8. Fizikos vadovėlis VIII klasei 2 dalis

  Gana „sausą“ mechanikos kursą mėginama pateikti aiškiau ir įdomiau. Publikuojama nemažai praktinių darbų scenarijų, laboratorinių darbų. Nemažai uždavinių sprendimo pavyzdžių padės mokiniams geriau suprasti formulių taikymą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje išeita medžiaga apibendrinama, siūloma įsivertinti žinias ir gebėjimus.Prekinis ženklas: Briedis

 • Knygų naujienos

  Super English 4. Anglų kalba. B1 VIII klasei. 1-oji dalis

  SUPER ENGLISH 4 VIII klasės anglų kalbos vadovėlis – baigiamasis nacionalinės SUPER ENGLISH serijos leidinių, skiriamų V–VIII klasei, komplekto dalis. Jis atitinka B1.1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.Ypač svarbu ir vertinga tai, kad vadovėlio komplektą parengė ilgametę patirtį turinčių Lietuvos mokytojų komanda, bendradarbiaudama su native speakers. Visi vadovėlio tekstai originalūs, atspindi nacionalinius kalbos ypatumus šalių, kuriose kalbama anglų kalba, taip pat kasdienės paauglių gyvenimo aplinkos ypatumus. Vadovėlyje, pratybų ir testų sąsiuviniuose pateikiama medžiaga sudaro galimybes diferencijuotai ir individualiai mokyti(s) pagal kiekvieno mokinio gebėjimus. Paaugliai gali mokytis savarankiškai, poromis ir grupėmis. Smagią mokymosi aplinką mokiniams padeda sukurti informacinių technologijų taikymas, mokymosi stilių įvairovė, integraciniai ryšiai su kitais mokomaisiais dalykais. Mokytojo…

 • Knygų naujienos

  Kūno kultūros užduočių sąsiuvinis VIII klasei

  5–12 klasėms skirtos kūno kultūros užduotys parengtos vadovaujantis Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo bendrosiomis programomis. Kiekvieną sąsiuvinį sudaro virš 100 užduočių pačiomis įvairiausiomis kūno kultūros, sporto ir sveikos gyvensenos temomis: gausu smagių testų, nuotaikingos informacijos apie populiariąsias sporto šakas, olimpinį judėjimą, Lietuvą garsinančius sportininkus, žinių apie netradicinio fizinio aktyvumo sritis, sveiką gyvenseną, įpročio sistemingai judėti formavimą.Leidiniai pasitarnaus siekiant įtvirtinti per pamokas įgytas žinias ir įgūdžius, ugdant mokinių kūrybinį mąstymą, formuojant bendrą supratimą apie sportinę kultūrą. Tai puiki priemonė, suteiksianti papildomos informacijos apie žmogaus sveikatą, ją lemiančius veiksnius, praplėsianti supratimą apie fizinio aktyvumo įtaką gyvenimo trukmei, darbingumui, bendrai savijautai.Prekinis ženklas: Balto Print

 • Knygų naujienos

  Noriu būti tavo draugas. Katalikų tikybos vadovėlis VIII klasei

  Katalikų tikybos vadovėlis „Noriu būti tavo draugas“ yra skirtas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų aštuntos klasės mokiniams ir jų mokytojams kaip darbo priemonė pamokos metu. Vadovėlyje pateikta mokomoji medžiaga padės siekti atnaujintoje Katalikų tikybos bendrojoje programoje pradiniam ir pagrindiniam ugdymui numatytų mokinių pasiekimų, t. y. ugdyti brandžią asmenybę, kurios pasaulėjauta ir pasaulėžiūra paremta amžinosiomis vertybėmis. Vadovėlis yra suskirstytas į keturis skyrius. Kiekvieno skyriaus mokomoji medžiaga yra orientuota į laukiamus mokinių pasiekimus: vertybines nuostatas, gebėjimus, žinias ir supratimą. Ypatingas dėmesys yra kreipiamas į gyvenimo klausimų nagrinėjimą tikėjimo požiūriu, bendravimo ir sutarimo svarbą, Šventojo Rašto ir tikėjimo pažinimą, atsiliepimą į Dievo ir Bažnyčios kvietimą bei dvasinį augimą. Vadovėlyje gausu užduočių, kurios padės ugdyti(s)…

 • Knygų naujienos

  Istorija. Vadovėlis VIII klasei. Pirmoji knyga (serija „Šok“)

  VIII klasės istorijos vadovėlio komplektas savo sandara panašus į tos pačios serijos VII klasės istorijos vadovėlį ir į kitų dalykų „Šok“ vadovėlius.VIII klasės istorijos kursas apima visą viduramžių istoriją ir dalį naujųjų laikų istorijos. Pirmoji knyga skirta viduramžiams. Jie apima maždaug tūkstančio metų istoriją ir yra dalijami į smulkesnius laikotarpius. Antroje vadovėlio dalyje kalbama apie ankstyvuosius naujuosius laikus. Tai istorijos laikotarpis, kuris tęsėsi nuo XV amžiaus pabaigos iki XVII amžiaus vidurio.Visa mokomoji medžiaga suskirstyta į aštuonis skyrius. Skyrius apima kelias temas. Kiekviena tema (dvi trys atlankos) nagrinėjama tuo pačiu principu, kaip ir visuose serijos „Šok” vadovėliuose. Ji pradedama pamokos uždaviniais, toliau pateikiama mokomoji medžiaga, skatinanti aktyvią mokinių veiklą per pamoką.…

 • Knygų naujienos

  Skaitau-suvokiu, kuriu-rašau. Užduotys 8 klasei

  Šį sąsiuvinį sudaro dvi dalys: teksto skaitymo ir suvokimo, teksto kūrimo ir rašymo užduotys. Atlikdami užduotis mokiniai ugdysis gebėjimą įdėmiai skaityti tekstą, tiksliai ir glaustai atsakyti į klausimus, pakartos literatūros teoriją, įsitikins, kokios svarbios tekste yra kalbinės raiškos priemonės. Kurdami ir rašydami pasakojamojo, aprašomojo ir samprotaujamojo tipo tekstus mokysis reikšti mintis, argumentuoti, sudominti, įtikinti…Sąsiuvinio pabaigoje pateikiami galimų atsakymų variantai ir įvertinimas.Prekinis ženklas: Tyto alba