• Knygų naujienos

  PRIMA B1. Deutsch für Jugendliche. Band 5. Vokiečių kalba. Vadovėlis X klasei. Penktieji mokymo metai

  Vadovėlis „Prima 5“ yra tęstinis serijos vadovėlis penktiems mokymo metams. Jis tikslingai orientuotas į vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos mokymo specifiką: metodus, valandų skaičių, moksleivių amžių, interesus. Į šį vadovėlį įtrauktas nacionalinis turinys, atsižvelgiama į lietuvišką specifiką: kultūrą, kalbą, sunkumus mokantis vokiečių kalbos. Vadovėlio metodinė koncepcija šiuolaikiška ir patraukli. Pateikiama medžiaga atitinka Bendrosiose programose numatytas dalyko turinio apimtis. Vadovėlio medžiaga suskirstyta i 22 skyrius ir 7 treniruoklius (Training) pasitikrinti žinioms pagal Zertifikat Deutsch formatą. Kiekvieno skyriaus pradžioje suformuluojami tikslūs uždaviniai, numatoma, kaip mokiniai mokysis, kaip parodys, ko išmoko. Taip pat pateikiamos užduotys pagal Europos kalbų aplanką. Vadovėlis apima šias temas: Garsūs žmonės, Profesijos, Svajonės ir norai, Šeima, Butas, Ateitis,…

 • Knygų naujienos

  Prima A2. Deutsch fur Jugendliche. Band 4. Vokiečių kalba 9 klasei (IV m.m.)

  Vokiečių (antrosios užsienio) kalbos vadovėlis.Vokiečių (antrosios užsienio) kalbos vadovėlio ketvirtiesiems mokymo metams PRIMA 4 komplektą sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis + CD, kompaktinė plokštelė (vadovėlio klausymo užduotys), mokytojo knyga.Iliustravo Lukaš Fibrich.Lietuviškąjį leidimą parengė Violeta Katinienė, Povilas Villuveit.Ilgalaikį vokiečių kalbos ketvirtųjų mokymo metų planą rasite čia.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Vokiečių-lietuvių, lietuvių-vokiečių kalbų žodynėlis

  Šis dviejų dalių žodynėlis skirtas besimokantiems vokiečių kalbos, taip pat keliaujantiems į vokiškai kalbančias šalis, kadangi nėra didelio formato ir ypač patogus kelionėje. Jame pateikiama nemažai žodžių junginių ir frazių, dažniausiai vartojamų buityje bei kasdieninės situacijose. Visi žodžiai sukirčiuoti, tai padės mokantis vokiečių kalbos tarimo.Prekinis ženklas: Gimtinė

 • Knygų naujienos

  PRIMA A1. Deutsch für Jugendliche. Band 2. Audio-CD zum Lehrbuch (CD)

  Vokiečių kalbos mokymo komplekto VII klasei dalis.Kompaktinėje plokštelėje, parengtoje prie antrojo vokiečių kalbos vadovėlio PRIMA 2, įrašyti dialogai, tarimo ir klausymo užduotys bei dainos. Aprašymas: PRIMA — penki vadovėlių komplektai, skiriami mokiniams, pradedantiems mokytis vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos, bei suteikiantys galimybę įgyti vokiečių kalbos pažymėjimą „Zertifikat Deutsch“. Pirmasis ir antrasis vadovėlio komplektas atitinka „Bendrųjų Europos kalbų metmenų“ A1 lygį, trečiasis ir ketvirtasis — A2, o penktasis — B1 lygį. PRIMA 2 vadovėlio komplektą sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis+CD, kompaktinė plokštelė (vadovėlio klausymo užduotys), mokytojo knyga.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Prima 4. A2 Deutsch fur Jugendliche 4 m.m. (CD)

  Vokiečių (antrosios užsienio) kalbos vadovėlio komplekto PRIMA 4 dalis. Vokiečių (antrosios užsienio) kalbos vadovėlio ketvirtiesiems mokymo metams PRIMA 4 komplektą sudaro: vadovėlis, pratybų sąsiuvinis + CD, kompaktinė plokštelė (vadovėlio klausymo užduotys), mokytojo knyga.   PRIMA ist ein fünfbändiges Lehrwerk für Jugendliche ohne Deutsch-Vorkenntnisse und führt in fünf Bänden zum Zertifikat Deutsch. Band 1 und 2 führen zur Niveaustufe A1, Band 3 und 4 zu A2 und der fünfte Band zu B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.   Diese Audio-CD enthält die Dialoge, Übungen zur Aussprache, Hörtexte und Lieder zum Lehrbuch PRIMA A2, Band 4.  Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  PRIMA B2. Deutsch für junge Erwachsene. Vokiečių kalba. Vadovėlis XI-XII klasei. Šeštieji septintieji mokymo metai

  PRIMA B2 – šiuolaikiniam mokymuisi! Strategijos ir metodai, kaip rengti paskaitas, pateiktis, diskusijas ir debatus.Į kompetencijas orientuotas mokymas.Klausymas ir skaitymas – aktualios temos ir autentiški tekstai.Literatūrinės kompetencijos ugdymas, teksto tipai.Komplektas skiriamas mokytis vokiečių kalbos šeštaisiais ir septintaisiais mokymosi metais siekiant B2 lygio. Jis orientuotas į besimokantįjį – atitinka amžiaus grupės ypatumus ir poreikius, yra aktualus jaunimui.Visa vadovėlio medžiaga skirstoma į 22 skyrius, 7 įtvirtinimo skyrius ir priedus. Kiekvieno skyriaus pradžioje formuluojami konkretūs uždaviniai, numatoma, kaip mokiniai mokysis, kaip parodys, ko išmoko. Taip pat pateikiama užduočių pagal Europos kalbų aplanką.Vadovėlio struktūra, nuorodos (rodyklės, antraštės, svarbios medžiagos išskyrimas ir kt.), taisyklės, instrukcijos padeda mokiniams mokytis, užduotys skatina naują mokomąją medžiagą sieti su anksčiau…

 • Knygų naujienos

  Prima 1. Deutsch fur Jugendliche. Kompatktinė plokštelė. Vokiečių kalba 6 klasei (CD)

  PRIMA — penki vadovėlių komplektai, skiriami mokiniams, pradedantiems mokytis vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos, bei suteikiantys galimybę įgyti vokiečių kalbos pažymėjimą „Zertifikat Deutsch“. Pirmasis ir antrasis vadovėlio komplektas atitinka „Bendrųjų Europos kalbų metmenų“ A1 lygį, trečiasis ir ketvirtasis — A2, penktasis — B1 lygį. PRIMA 1 vadovėlio komplektą sudaro:·      Vadovėlis·      Pratybų sąsiuvinis·      Dvi kompaktinės plokštelės·      Mokytojo knyga Lietuviškąjį leidimą parengė Rima Razmienė, Violeta Katinienė, Povilas Villuveit. Iliustravo Lukáš Fibrich.Prekinis ženklas: Šviesa