• Knygų naujienos

  Grybai. Mažoji enciklopedija

  Knygelėje rasite informacijos apie pačius populiariausius ir labiausiai šiaurės Europoje paplitusius grybus. Knygoje kiekvienai grybų rūšiai skirtas vos vienas puslapis, tačiau čia pateikiama labai daug naudingos informacijos. Kiekvienai rūšiai iliustruoti skirtos mažiausiai dvi spalvotos nuotraukos.Prekinis ženklas: Bestiary

 • Knygų naujienos

  Trumpa kino istorija. Nuo ištakų iki Antrojo pasaulinio karo

  „Ateikite devintą valandą į „Grand Café“. Jūs visą pasaulį stebinate fokusais, o dabar pamatysite tai, kas nustebins jus“, – taip vieną 1895 m. gruodžio rytą būsimą kino fantazuotoją G. Mélièsą intrigavo A. Lumière’as. Jo sūnūs tą vakarą viešai pademonstravo sukurtą aparatą – kinematografą, kuris lėmė naujos meno šakos gimimą. Apie kino ištakas, ankstyvuosius jo laimėjimus ir atradimus kviečiame skaityti pirmoje lietuvių autorių sudarytoje kino istorijos knygoje. Sužinosite, kaip kinas liovėsi tik rodyti ir ėmė pasakoti, kas buvo didysis kino Homeras ir kokių pirmųjų kino pionierių pavardės iki šiol tariamos su pagarba. Knygoje taip pat pristatomi pirmieji kino žanrai ir nacionalinės kinematografijos, tapusios šiuolaikinio kino pamatu.Prekinis ženklas: Vaizdų kultūros studija

 • Knygų naujienos

  Lietuvių-vokiečių kalbų žodynas (I tomas, A-O)

  Tai didžiausias iki šiol išleistas lietuvių – vokiečių kalbų žodynas. Jame pateikta apie 100 000 žodžių ir žodžių junginių. Žodynas skirtas ne pradedantiesiems, bet jau šiek tiek mokantiems vokiečių kalbą. Juo galės naudotis moksleiviai, studentai bei visi besimokantys vokiečių kalbos. Žodynas bus naudingas ir vertėjams, kurie susiduria su lietuviškų žodžių vertimu į vokiečių kalbą. Atskiras priedas – populiariausių kompiuterinių terminų žodynėlisPrekinis ženklas: Žara

 • Knygų naujienos

  Prancūzų-lietuvių kalbų sinonimų žodynas

  Žodyne pateikiami literatūrinės ir šnekamosios prancūzų kalbos žodžiai ir posakiai. Kiekviena sinonimų eilės žodžio reikšmė iliustruojama grožinės, mokslinės literatūros, publicistikos pavyzdžiu. Žodynas skiriamas prancūzų kalbos specialistams, vertėjams, studentams, moksleiviams ir plačiajai visuomenei.Prekinis ženklas: Mintis

 • Knygų naujienos

  Informatikos, kompiuterijos ir telekomunikacijų anglų-lietuvių kalbų žodynas

  Informatika, kompiuterija ir telekomunikacijos – labai sparčiai besiplėtojančios mokslo ir technikos šakos. Net angliškoji, kaip ir lietuviškoji, jų terminija nėra nusistovėjusi, įvairuoja, nuolat pasipildo naujais terminais. Šiuolaikinės skaitmeninės ryšių sistemos valdomos kompiuteriais, mobilieji telefonai savo funkcinėmis galimybėmis artėja prie kišeninių kompiuterių, todėl kompiuterijos ir telekomunikacijų terminijoje yra daug bendrumų.  Šiame žodyne pateikta daugiau kaip 33 000 informatikos, kompiuterijos ir telekomunikacijų angliškų terminų ir per 38 000 jų lietuviškų atitikmenų.Prekinis ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

 • Knygų naujienos

  Dvitomis anglų – lietuvių kalbų žodynas (II tomas)

  Daugiau kaip 100 000 angliškų žodžių ir posakių, gausiai iliustruotų vartosenos pavyzdžiais. Angliški antraštiniai žodžiai suskiemenuoti. Lietuviški atitikmenys sukirčiuoti.Šiame žodyne pateikiama: bendrinės kalbos žodžiai, kurių prireiks ir skaitant, ir verčiant bet kokią literatūrą; šnekamosios kalbos bei slengo žodžiai, kurių dažnai pasitaiko kasdieninėje kalboje; terminai ir termininės reikšmės, kad būtų galima suprasti specialiąją literatūrą; pastovieji žodžių junginiai, kuria kalbą daro gyvesnę ir vaizdingesnę.Prekinis ženklas: Alma littera

 • Knygų naujienos

  Lietuvių kalbos žodynas I-XX, 1942-2002 (elektroninis leidimas metalinėje dėžutėje)

  Lietuvių kalbos žodynas – didžiausias XXa. lietuvių kalbotyros veikalas. Jame pateikiama lietuvių kalbos dabartinių ir senųjų raštų bei tarmių leksika. Dvidešimt žodyno tomų buvo išleisti 1941-2002 m. Šis mokslinis žodynas reikšmingas ne tik lietuvių kalbotyrai ir lyginimajam indoeuropiečių kalbų mokslui, bet ir visiems, kas domisi lietuvių kalba, tautos kultūra ir istorija.Dėžutėje:atmintukas (USB) su Lietuvių kalbos žodynų ir jo žinynu;įdiegimo instrukcija.Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas

 • Knygų naujienos

  Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas (II tomas: S–Ž)

  Žodyne parodoma, kaip veiksmažodžiai vartojami kalboje, su kokiais žodžiais, kokiomis jų formomis bei konstrukcijomis eina, kokia tų žodžių reikšmė ir kokias semantines funkcijas jie atlieka sakinyje. Veiksmažodžių junglumas aprašomas remiantis jų valentinėmis savybėmis. Žodyne pateikti tie veiksmažodžiai, kurių vartosena įvairesnė ir sudėtingesnė, taip pat atsižvelgta į vartosenos svyravimus bei daromas klaidas. Šis žodynas turėtų būti naudingas tiek kalbos praktikai, tiek mokslui.Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas

 • Knygų naujienos

  Lietuvos vietovardžių žodynas (I tomas: A-B)

  Pirmajame žodyno tome pateikiami iš gyvosios lietuvių kalbos užrašyti vietovardžiai, prasidedantys raidėmis A, Ą ir B. Šalia nurodomi įvardijamieji objektai ir vietovardžių paplitimas. Vietų vardai išdėstomi kilminiais lizdais, t.y. tos pačios kilmės vietovardžiai sudaro vieną žodyno straipsnį. Sudarius lizdus paaiškinama juose pateiktų vietovardžių kilmė.Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas