Knygų naujienos

Aš ateisiu Pats

Susitikimai su prisikėlusiu Kristumi Tėvo Kevino Skelono knyga „Aš ateisiu Pats“ atveria gražų kunigystės paveikslą, leisdama jame įžiūrėti žmogaus žmogiškumo ir Išgelbėtojo dieviškumo derinį. Ji nuostabiai šlovina Prisikėlusiojo Kristaus esamybę. Autorius aprašo daug asmeninių, stebinančių susitikimų, išgyventų jo paties ir tų, kuriems jis tarnavo. Ši knyga – tai dovana, tai liudijimas žmogaus, atsiliepiančio į mūsų Viešpaties darbus, vykstančius kunigo viduje, aplink jį ir per jį. Ji turėtų drąsinti mus visus, pasauliečius ir kunigus, bei kviesti didžiuotis mūsų Viešpačiu Jėzumi bei Jo dovanota kunigyste, kuria Jis dalijasi su bejėgėmis būtybėmis, „idant parodytų transcendentinę galią priklausant Dievui, o ne mums.“ Tėvas Kevinas Skelonas (Kevin Scallon), C.M., Vincentiečių bendruomenės kunigas, gimė Airijoje. Pirmieji jo tarnystės metai prabėgo Anglijoje ir Nigerijoje. 1976 m. dėstydamas Visų Šventųjų kolegijoje, Airijoje, įkūrė „Užtarimo už kunigus“ judėjimą. Nuo to laiko jiedu su seserimi Bridže Makena (Briege McKenna), O.S.C. atsidėję tarnauja viso pasaulio kunigams ir pasauliečiams.
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai