• Knygų naujienos

  Šešios progos numirti

  Ši knyga – apie mus supančio pasaulio tikrovę. Ji skirta tiems, kurie nebijo suabejoti pripažintais mitais, kurie ieško faktų ir jungčių tarp jų, o išvadas moka daryti patys. Dalis tekstų parašyta ruošiant televizijos laidas, naršant po visų žemynų spaudą, radiją, televiziją bei iš kelionių, į kurias autorius leidžiasi 5-6 kartus per metus. Bet tai ne kelionių aprašymai.Pirmą kartą Algimantas kalba ir apie save. Apie įvykius, kurie jį suformavo. Juokauja: „Nenoriu, kad, kai ateis laikas, kiti vargtų, bandydami ką nors išgalvoti.”Ši knyga nėra ankstesniųjų šio autoriaus knygų pakartojimas nei jų tęsinys.  Interviu su A. Čekuoliu apie šią knygą:Prekinis ženklas: Alma littera

 • Knygų naujienos

  Kelionė su Oskaru Koršunovu. Teatrinis koliažas. Esė, repeticijų fragmentai, spektaklių, gastrolių įspūdžiai, interviu, recenzijos

  Žinomos rašytojos, poetės, eseistės Dovilės Zelčiūtės knyga, kurioje – ketveri metai, praleisti su Oskaro Koršunovo teatru. Esė, repeticijų fragmentai, spektaklių, gastrolių įspūdžiai, recenzijos, pokalbiai. Knygoje užfiksuotas Oskaro Koršunovo režisuotų spektaklių „Išvarymas“, „Katedra“, „Miranda“, „Žuvėdra“ gimimas, žiūrovams nematomi spektaklių „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“, „Meistras ir Margarita“, „Hamletas“, „Dugne“ užkulisiai ir kasdienybė.Prekinis ženklas: Alma littera

 • Knygų naujienos

  Atidaryk, kaimyne

  Serijos „Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai“ 16-oji knyga. Henrikas Algis Čigriejus – 2011 metų Lietuvos respublikos nacionalinės premijos laureatas. Kūrybos rinktinėje publikuojami autoriaus atrinkti eilėraščiai ir novelės.„Atrodo, kad sudaryti rinktinę – dalykas paprasčiausias, nes viskas jau parašyta. Taip tai taip, bet… Čia tau ne pupų atrinkinėjimas iš pupų rėčio. O dar svarbiau – pelėdai visi vaikai gražūs. Savi. Po ilgesnio laikelio, kai tekstai jau „susigulėję“ ir kai iš naujo juos vėl vartai, pamatai, kad ir šen, ir ten gal reikėjo kiek kitaip pasakyti. Taigi vis po kokį žodelį tenka išbraukti, kokį pridėti. Arba pakeisti. Vienur kitur, žiūrėk, ir plunksna paslydusi – lapsus calami.Savo „raštais“ nieko nenorėjau pašiepti – koks…

 • Knygų naujienos

  Fragmentai

  Nauja Nacionalinės premijos laureato knyga, dedikuota rašytojui Juozui Apučiui. Intymiai ir atvirai užfiksuota daug asmeninio gyvenimo momentų: vaikystė, mylima moteris, bičiuliai, tėvų likimai istorinėse pervartose, prieštaringa menininko kasdienybė, gamta ir supantys daiktai. Visa susipina į plačią patirčių pynę, perteikia pasaulio įvairovę ir pilnatvę.„Kaip gera rašyti lyjant, kai lašai kaip stiklo karoliukų užuolaida pridengia nušienautą pievą priešais verandos langą. Sumirko prabangios tarsi senas auksas rūgštynių salos, žalvarinės ražienos. Puslankiu bėga pradalgės – juodasis strazdas kaip kibirkštis striksi straksi nuo kupetos ant kupetėlės, vis pasiimdamas kokį didžiai nustebusį žiogą ar duonvabalį – alyvų krūme laukia rėksniai strazdžiukai. Jam nerūpi, ar kokia muzikos leidykla išleis diską su jo švilpavimais – jokių honorarų ir…

 • Knygų naujienos

  Aš ateisiu Pats

  Susitikimai su prisikėlusiu Kristumi Tėvo Kevino Skelono knyga „Aš ateisiu Pats“ atveria gražų kunigystės paveikslą, leisdama jame įžiūrėti žmogaus žmogiškumo ir Išgelbėtojo dieviškumo derinį. Ji nuostabiai šlovina Prisikėlusiojo Kristaus esamybę. Autorius aprašo daug asmeninių, stebinančių susitikimų, išgyventų jo paties ir tų, kuriems jis tarnavo. Ši knyga – tai dovana, tai liudijimas žmogaus, atsiliepiančio į mūsų Viešpaties darbus, vykstančius kunigo viduje, aplink jį ir per jį. Ji turėtų drąsinti mus visus, pasauliečius ir kunigus, bei kviesti didžiuotis mūsų Viešpačiu Jėzumi bei Jo dovanota kunigyste, kuria Jis dalijasi su bejėgėmis būtybėmis, „idant parodytų transcendentinę galią priklausant Dievui, o ne mums.“ Tėvas Kevinas Skelonas (Kevin Scallon), C.M., Vincentiečių bendruomenės kunigas, gimė Airijoje. Pirmieji…

 • Knygų naujienos

  Puodukas kefyro ant palangės

  „Puodukas kefyro ant palangės“ – tai subtili ir jautri paskutiniais G.Morkūno gyvenimo mėnesiais rašyta biografinė apysaka, pasakojanti apie ligą ir ligoninę, apie gyvenimą sergant, pastangas suprasti ligą, ją prisijaukinti ir gyventi tiek, kiek liko ir lemta, nes gyvenimas, Gendručio žodžiais tariant, „kad ir koks būtų, nori, jog mes visi gyventume“. *** Ligonis, kurį pamačiau ką tik atėjęs į palatą vieną vėlyvą popietę, buvo visai kitoks negu kiti. Yra visokių ligonių. Vieni būna nusiminę, kiti – tikisi, kad greitai pasveiks ir net guodžia sveikuosius. Vieni dienų dienas tyli, kiti pasitaikius menkiausiai progai ima pasakoti apie tai, kaip keturiasdešimt metų dirbo garvežio mašinistu. Vieni pasakoja anekdotus, kiti – dūsauja. Šitas ligonis buvo…

 • Knygų naujienos

  Tolminkiemio istorijos

  Novelių rinkinys, skirtas Kristijonui DonelaičiuiProzininkas Rimantas  Černiauskas (1950-2011) rašė apsakymus ir apysakas, knygas vaikams, sukūrė įsimintiną personažą Gustą. Rašytojo dukra iš rankraščių parengė novelių apysaką  „Tolminkiemio istorijos“, skirtą Kristijonui Donelaičiui. Knyga pradedama R. Černiausko įvadu „Mano Donelaitis“, kuris paaiškina ir šio rinkinio atsiradimą: „Rimtai Donelaičiu susidomėjau prieš  20 metų, kada jo 275-ųjų metinių proga sumaniau parašyti nedidelį apsakymą apie kunigą ir poetą, visų galų meisterį – Kristijoną Donelaitį. Taip, įlindęs į poeto kūrybą, gyvenimą ir epochą, kapstausi čia jau antra dešimtis metų.“ Leisdamas prozos knygą „Koridorių vilkas“ (2007), autorius į ją įdėjo šešias noveles apie Donelaitį, ciklą pavadino „Tolminkiemio istorijomis“. Šiame, naujajame rinkinyje, jau yra 23 novelės. Istorijos apie Donelaitį įrėmintos satyriškai…

 • Knygų naujienos

  40 pasakojimų iš dykumos

  Mūsų dienos dažnai atrodo tarsi ilgi keliai. Kartais jie kyla aukštyn ir pasidaro nelengva kopti. Šių pasakojimų tikslas – šiek tiek sutrumpinti kelią. O jeigu jie dar kam nors pasitarnaus – puiku! Bruno Ferrero Tai ketvirtoji į lietuvių kalbą išversta šio autoriaus knyga. Joje, kaip ir pirmosiose, pateikiamos trumpos istorijos iš kasdienybės, kuri visuomet yra kupina išminties – tokios paprastos, tačiau neretai užmirštamos. Pasakojimai sielai padės ją prisiminti…Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai

 • Knygų naujienos

  Mano Didžioji Nuodėmė, žurnalistika

  Ketvirtoji Audronės Urbonaitės knyga – retrospektyvus pripažintos romanų rašytojos žvilgsnis į savo daugiametę žurnalistinę veiklą. Požiūris į skirtingiems leidiniams rašytus tekstus ne tik atskleidžia įvairialypę tris dešimtmečius apimančią Lietuvos tikrovę, bet sutelkia dėmesį ir į pačią žiniasklaidą, kur ta tikrovė ne tiek atspindima, kiek sukuriama. Sąjūdžio laikai, vėliau susiklosčiusi aukštuomenės ir provincijos gyvenimo atskirtis, svarbių Lietuvos kultūrai žmonių portretai, žiniasklaidoje pamažu įsigalėjusio bulvarinio požiūrio analitika – tai pagrindinės rašinių temos. O autorės komentarai padės skaitytojui suvokti knygos antraštėje „nuodėme“ įvardijamus sąlygiškumus, tarp kurių nuolatos privalo balansuoti pats sąžiningiausias reporteris, ateinantis ten, kur dažnai būna nelaukiamas.Knygoje publikuojami originalūs tekstai ir pagal straipsnius savaitraštyje „Atgimimas“, dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir jo žurnaluose „TV…

 • Knygų naujienos

  Verslas, krikščionybė ir vartotojiška visuomenė

  Eseistikos rinkinys apie įvairias verslo ir verslo etikos temas. Autorius gyvai svarsto apie bankų pasaulį, lietuvių finansinės galios maniją, gimtosios kalbos neverslumą, vartotojiškumo kultūrą, krikščionybę bei reklamą, pateikia ir amerikietiškąjį verslo etikos variantą, taip pat susimąsto, ką reiškia pasitraukti į mišką XXI amžiuje… Šios knygos autorius Tomas Kavaliauskas be sentimentų teigia, jog spartusis lietuviškasis verslumas, tas gebėjimas „prasisukti“ versle, yra mūsų tautinio charakterio bruožas ir netgi tautinė moralė. Jokios klaidos nėra. Tiesiog vietoje romantizuoto lietuviško nuoširdumo – „sulitėjęs“ (nuo žodžio litas) ir „suakcėjęs“ (nuo žodžio akcija) finansinis mentalitetas. Bet staiga, nuvilnijus finansinei krizei, net bankai turi pažaboti savo finansinį gobšumą… Neatsitiktinai autorius daug dėmesio skiria vartotojiškos visuomenės analizei. Materialinei gerovei priešpriešinama…