• Knygų naujienos

  Konstrukcinės medžiagos. Technologijų vadovėlis VII–X klasei (serija „Šok“)

  Vadovėliai KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS ir MITYBA sudaro vieną komplektą su 2010 metais jau išleistas ELEKTRONIKOS ir TEKSTILĖS vadovėliais VII–X klasei.Jie skirti ne tik pagrindinei mokyklai, bet ir gimnazijų I bei II klasei. Būtent šioms klasėms skirti abiejų vadovėlių skyriai Gaminių dizainas ir Darbo pasaulis ir profesijos.Čia mokiniai sužinos apie ūkio šakas, profesijas, darbo organizavimo principus ir t. t. Be to, vadovėliuose pateiktus projektinius darbus mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių gabumus, gali paskirti ne tik VII–VIII klasės, bet ir IX–X klasės mokiniams. Be to, vadovėliuose aprašyti prietaisai, įrankiai, apie kuriuos mokomasi jau VII ir VIII klasėje, yra aktualūs ir devintokams bei dešimtokams, nes orientuoja mokinius į amatininkišką ir pramoninę veiklą, t. y. į tai, ką kai…

 • Knygų naujienos

  Technologijos. Mityba ir tekstilė V-VI klasei

  Vadovėlyje pateikiami visa būtina medžiaga, kurios reikia mokantis mitybos ir tekstilės V-VI klasėje. Glausta, bet išsami teorinė medžiaga, daug projektavimo užduočių, nuorodų į papildomus šaltinius internete, lanksčiai pereinama nuo mokymo prie mokymosi. Vadovėlis gausiai iliustruotas nuotraukomis, piešiniais ir brėžiniais. Sudarė ALVYDA PACEVIČIŪTĖ.Serijos dailininkas AGNIUS TARABILDA.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Muzika. Vadovėlis VIII klasei su kompaktine plokštele (ŠOK)

  Gera vadovėlio struktūra, vadovėlis neperkrautas teorine medžiaga, tinkamai išryškinamos sąvokos, svarbiausieji dalykai, aktualiausia informacija, skatinama mokinių motyvacija, kūrybiškumas ir saviraiška. Daug įvairaus pobūdžio užduočių: kūrybinių, projektinių, darbo su laiko juosta bei internetiniais šaltiniais. Užduotys ir veiklos skatina bendrauti, rengti muzikos projektus, savarankiškai tyrinėti ir mokytis. Ryški integracija su kitais mokomaisiais dalykais: istorija, lietuvių kalba, matematika, daile, choreografija, informacinėmis technologijomis.Lina Viršilienė, mokytoja metodininkė, lektorėRecenzento nuomonė Muzikos vadovėlis VIII klasei:• Visi vadovėlio skyriai turi apibendrinimo atvartus. Tai palengvina mokinių į(si)vertinimą ir leidžia prisiminti išeitą medžiagą.• Vadovėlio medžiaga siejama su mokinių patirtimi bei aktualiais socialiniais ir kultūriniais poreikiais. Mokiniai skatinami tyrinėti juos supančią tikrovę, socialinius reiškinius bei vertinti save kaip aktyvų, muzikuojantį visuomenės pilietį.•…

 • Knygų naujienos

  Tišku tašku. Dailė ir technologijos 2 klasei

  II klasės dailės ir technologijų vadovėlio „Tišku tašku“ komplektas parengtas pagal naujas Bendrąsias programas. Šis vadovėlis siejasi su jau išleistais serijos „Šok“ vadovėliais II klasei. Temos lengvai derinamos su lietuvių kalbos vadovėlio „Pupa“, pasaulio pažinimo vadovėlio „Gilė“, matematikos vadovėlio „Riešutas“ ir etikos vadovėlio „Nendrė“ temomis.  Vadovėlio komplektą sudaro: Vadovėlis Pratybų sąsiuvinis Metodinės rekomendacijos (rasite čia.     Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Dailės studija. Vadovėlis VI klasei

  Vadovėlis parengtas pagal pagrindinio ugdymo programas (Meninio ugdymo), pasitelkiant linijinį-racionalų teminį eiliškumą. Šis vadovėlis supažindina su kūrinio kompozicija, perspektyva, proporcijomis, žanrais. Moko atlikti kūrybines užduotis. Skatina aktyvią mokinių kūrybą. Vadovėlis parengtas didžiulę pedagoginę ir kūrybinę patirtį turinčių dailininkių-pedagogių. Vadovėlis atveria  naują kūrybinę erdvę mokiniams ir praplečia  mokytojo galimybes išsamiai, įdomiai ir kūrybiškai vesti meninio ugdymo pamokas.Vadovėlis labai spalvingas ir dinamiškas, tai iš dalies sąlygoja ir pateikiama iliustracinė medžiaga.Sudarant vadovėlio turinį bei rašant mokymo priemonę, stengtasi naujoviškai pateikti dailės mokymo kontekstą. Todėl šiame vadovėlyje pasirinktas savitas mokomosios medžiagos pateikimas.Vadovėlis „Dailės studija“ sudarytas taip, kad atliktų dvejopą funkciją: būtų kaip pagrindinis informacijos šaltinis ir kartu darbo priemonė. Mokomoji dalis neatskirta nuo praktinės,…

 • Knygų naujienos

  Tišku tašku. Dailė ir technologijos I klasei. 2-oji knyga

  Dailės ir technologijų vadovėlio TIŠKU TAŠKU komplektas I klasei parengtas pagal naujas Bendrąsias programas. Šis vadovėlis siejasi su jau išleistais ŠOK serijos vadovėliais I klasei. Temos lengvai derinamos su lietuvių kalbos vadovėlio PUPA, pasaulio pažinimo vadovėlio GILĖ, etikos vadovėlio NENDRĖ temomis.TIŠKU TAŠKU vadovėlį sudaro dvi knygos. Dailės ir technologijų turinys integruotas išlaikant atskiro dalyko savitumą. Technologijų pamokoms skiriama apie 30% viso kurso. Vienai arba dviem pamokoms skirtame atverstinyje mokomoji medžiaga pateikiama dalimis – teorinė, praktinė, kūrybinė, aptarimas ir vertinimas. Yra ir pamokos veiklos planas.Teorinėje dalyje trumpai aptariama tema, supažindinama su dailės ar technologijų reikmenimis, jų pavadinimais, pvz., sudarant linksmus žodžių junginius. Praktines užduotis siūloma atlikti individualiai, poromis ar grupėmis. Aptardami…

 • Knygų naujienos

  Piešimo pagrindai

  Šis piešinių rinkinys iš populiariausių „Kaip piešti ir tapyti“ serijos knygų puikiai supažindins pradedančiuosius dailininkus su piešimo menu.„Piešimo pagrinduose“ rasite patrauklius vaizdavimo objektus ir aiškus pavyzdžius, kaip nupiešti beveik viską nuo gėlių ir natiurmortų iki peizažų, gyvūnų ir žmonių.Visi knygos dailininkai turi savo peišimo stilių. Pateiktos pamokos padės mokytis iš jų individualių ir skirtingų požiūrių. Atraskite piešimo džiaugsmą!Prekinis ženklas: Naujoji Rosma

 • Knygų naujienos

  Technologijos. Konstrukcinės medžiagos ir elektronika V-VI klasei

  Technologijų vadovėliai V–VI klasei (KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS IR ELEKTRONIKA ir MITYBA IR TEKSTILĖ) parengti naujoviškai, orientuojant mokinius pirmiausia į projektinę veiklą, skatinant jų kūrybiškumą bei gebėjimą savarankiškai ugdytis technologinius pasiekimus.Kiekviename vadovėlyje pateikiama po dvi technologijas. Vienas vadovėlis skirtas mitybai ir tekstilei, kitas — konstrukcinėms medžiagoms ir elektronikai. Abu vadovėliai atitinka technologinio ugdymo krypties kaitą nuo amatinio prie projektinio tipo, nes pateikta medžiaga skatina mokinį ne tik gaminti, bet ir kurti.Vadovėlių skyrių pradžioje pateikiami klausimai Ką sužinosiu? Ko išmoksiu? Kaip to galėsiu išmokti? Kur tai galėsiu pritaikyti? padės mokiniui susikoncentruoti, rasti reikiamos informacijos ir kt.Visiškai naujas skyrius Dizainas ir ergonomika. Tokios tematikos ankstesniuose technologijų vadovėliuose nebuvo, tai nauja, praktiška ir aktualu šiuolaikiniame…

 • Knygų naujienos

  Dailė. Vadovėlis VIII klasei

  Dailės vadovėlis skiriamas dailės mokymui(si) aštuntoje klasėje. Jis parengtas pagal atnaujintas Bendrąsias programas ir serijos „Šok“ vadovėlių komplektų metodinę struktūrą. Tai – dailės vadovėlių komplekto VII-VIII klasei antroji dalis, kurioje nuosekliai tęsiamas sistemingas estetinis, kultūrinis ir pilietinis ugdymas, gilinami dailės tyrinėjimo įgūdžiai ir teikiama idėjų mokinių kūrybinei raiškai. Ta pati ir vadovėlio sandara: įvadas, penki skyriai su įžangomis ir apibendrinimais, pridedamas bendras visiems serijos ,,Šok“ vadovėliams skyrius ,,Mokymosi žingsniai“. Vadovėlio pabaigoje pateikiamas dailės žodynėlis, sąvokų rodyklė, laiko juosta ir nurodomi iliustracijų šaltiniai.Vadovėlis iliustruotas dailės ir architektūros kūrinių pavyzdžiais, kurie padės mokiniams suprasti, kokie grožio idealai svarbūs įvairių istorinių epochų ir šių dienų žmonėms. Patrauklios ir prasmingos pamokų temos, trumpi ir…

 • Knygų naujienos

  Dailė. Vadovėlis IX–X klasei

  Dailės vadovėlis IX–X klasei yra nuoseklus vaisingo darbo rengiant dailės vadovėlius V–VIII klasei (serija „ŠOK“) tęsinys, atitinkantis Bendrąsias pagrindinio ugdymo programas ir šiuolaikiniams vadovėliams keliamus reikalavimus. Tai nuosekli, mokymo(si) proceso tęstinumą garantuojanti mokymo priemonė, paremta įgytų žinių bei praktinių raiškos įgūdžių apibendrinimu, įtvirtinimu ir teikianti naujų žinių bei kūrybos patirties. Pagrindinės autorių nuostatos – parengti vadovėlio medžiagą taip, kad mokinys ne tik įgytų žinių, bet taip pat gebėtų mąstyti, analizuoti, lyginti, išbandyti įvairius savo meninius gebėjimus, ugdytųsi ne tik loginį ir kritinį mąstymą, bet gebėtų išreikšti savo jausmus, fantaziją.Tos nuostatos įgalino autores sudaryti tokią vadovėlio struktūrą, kuri leidžia tikslingai įgyvendinti numatytas mokomąsias problemas. Prof. Jonas GudmonasRecenzento nuomonė Dailės mokymosi komplektas IX–X klasei…