Knygų naujienos

Konstrukcinės medžiagos. Technologijų vadovėlis VII–X klasei (serija „Šok“)

Vadovėliai KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS ir MITYBA sudaro vieną komplektą su 2010 metais jau išleistas ELEKTRONIKOS ir TEKSTILĖS vadovėliais VII–X klasei.Jie skirti ne tik pagrindinei mokyklai, bet ir gimnazijų I bei II klasei. Būtent šioms klasėms skirti abiejų vadovėlių skyriai Gaminių dizainas ir Darbo pasaulis ir profesijos.Čia mokiniai sužinos apie ūkio šakas, profesijas, darbo organizavimo principus ir t. t. Be to, vadovėliuose pateiktus projektinius darbus mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių gabumus, gali paskirti ne tik VII–VIII klasės, bet ir IX–X klasės mokiniams. Be to, vadovėliuose aprašyti prietaisai, įrankiai, apie kuriuos mokomasi jau VII ir VIII klasėje, yra aktualūs ir devintokams bei dešimtokams, nes orientuoja mokinius į amatininkišką ir pramoninę veiklą, t. y. į tai, ką kai kurie iš jų rinksis baigę gimnaziją.Kita svarbi naujovė – skyrius Mokomieji dalykai per technologijų pamokas. Mokiniai galės susieti su technologijos pamokomis, ko jie mokėsi per kitų dalykų pamokas. Naujųjų vadovėlių struktūra suderinta su jau išleistais ir daugelio mokinių ir mokytojų gerai įvertintais technologijų vadovėliais V–VI klasei, todėl ją suvokti bus lengva visiems.Skyrių pradžioje pateikiami klausimai Ką sužinosiu? Ko išmoksiu? Kaip to galėsiu išmokti? Kur tai galėsiu pritaikyti? padės mokiniui susikoncentruoti, rasti reikiamos informacijos ir stiprinti mokymosi motyvaciją.Vadovėliuose medžiaga struktūruota ir pateikta taip: veiklos sričių seka (projektavimas, informacija, medžiagos, technologiniai procesai ir jų rezultatai). Skyrius Dizainas ir ergonomika jau ne naujiena, tačiau VII–X klasės mokiniams pateikiama naujos šio skyriaus pavadinimą atitinkančios naudingos medžiagos (pvz., techninė užduotis, kuo ji skiriasi nuo temos, kaip išmokti kurti gaminius pagal techninę užduotį ir t. t.)Vadovėliuose pateikiama užduočių sistema sudaro puikias sąlygas individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą. Atsižvelgdamas į mokinių gebėjimus ir ankstesnio mokymosi pasiekimus, mokytojas gali parinkti mokiniams jų pasiekimo lygį atitinkančias užduotis. Galima derinti frontalų, grupinį ar individualų darbą.Tekstai iliustruojami gausybe spalvotų nuotraukų, piešinių, schemų ir lentelių, kurios turėtų skatinti geriau suvokti medžiagą. 
Prekinis ženklas: Šviesa