• Knygų naujienos

  Inžinerinė grafika I. Vaizduojamoji geometrija

  Knyga skirta dalyko „Inžinerinė grafika“ pirmajai daliai, kurią derėtų vadinti „Vaizduojamoji geometrija“. Joje nagrinėjami elementarių geometrinių kūnų vaizdavimo techniniuose brėžiniuose pagrindai. Daugiausia dėmesio skirta epiūros sudarymo principams, taip pat pateikti svarbiausi aksonometrijos, altiplano bei pers¬pektyvos sudarymo aspektai.Šiuo leidiniu gali naudotis visų technologijos mokslų krypties studentai, bet labiausiai tinkamas statybos inžinerijos pagrindinių studijų klausytojams, kai „Vaizduojamosios geometrijos“ apimtis yra maždaug 2 kreditai. AUTORIŲ BAIGIAMASIS ŽODISGerb. Skaitytojau, tikimės, kad ši knyga suteikė Jums pakan¬kamai reikalingų žinių apie daiktų vaizdavimo būdus, ypač apie daugumai studentų  sunkiausiai suvokiamą brėžinį – epiūrą. Jeigu Jūs skaitėte ir kitų autorių nagrinėjama tema parašytus vadovėlius, tai tikriausiai pastebėjote, kad šioje knygoje yra esminių metodinių ypatumų:–    panaudoti originalūs paveikslai, skirti lengviau…

 • Knygų naujienos

  Statybinės medžiagos

  Vadovėlyje pateikiamos pagrindinės ir išplėstinės žinios apie organines ir neorganines statybines medžiagas bei gaminius. Knygoje išnagrinėti įvairūs statybiniai mišiniai ir konglomeratai, apibendrintos iš uolienų lydalų gaunamos statybinės medžiagos bei dirbiniai, apžvelgtos dažymo medžiagos ir pagrindinės jų sudėtinės dalys. Kiekviename skyriuje pateikta glausta informacija apie medžiagų ir dirbinių gamybos technologijas, trumpai išnagrinėtos pagrindinės gamybos technologinės schemos. Glaustai išdėstytas Europos Sąjungoje taikomas standartizuotas statybinių medžiagų klasifikavimas. Išvardyti statybinėms medžiagoms ir jų gamybai naudojamoms žaliavoms keliami pagrindiniai techniniai ir bendrieji reikalavimai. Vadovėlyje pateikti gaminių privalumai bei trūkumai, medžiagų paskirtis ir naudojimo sritys. Vadovėlio tikslas – supažindinti studentus su statyboje naudojamomis medžiagomis ir gaminiais, jų komponentais, gamybos technologinių procesų pagrindais ir medžiagų savybių priklausomybe…

 • Knygų naujienos

  Laivo hidroaeromechanika

  Knygoje nagrinėjama jūros dinamika (vėjas, bangavimas), vėjo ir bangų poveikis laivui (stovumas, supimasis), laivo valdomumas (pastovumas kurse ir pasukamumas), šių laivo jūrinių savybių eksperimentinis vertinimas.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla