• Knygų naujienos

  Fotogrametrija

  Vadovėlyje nagrinėjamos aerofotonuotraukų geometrinės savybės, pateikiami vietovės aerofotografavimui keliami reikalavimai, aprašoma techninės aerofotografavimo priemonės, aerofotonuotraukų apdorojimo etapai, fotografinių vaizdų dešifravimo ypatumai. Nagrinėjami pagrindiniai skaitmeninės fotogrametrijos klausimai – skaitmeninių fotografinių vaizdų savybės, gavyba, apdorojimo metodai bei rezultatai. Apibrėžiama antžeminės fotogrametrijos esmė.Pateikiamas Žemės paviršiaus skenavimo lazerinėmis sistemomis (LIDAR) metodas, jo privalumai bei taikymo sritys. Apžvelgiamos antžeminės lazerinės skenavimo sistemos.Knyga skirta aukštųjų mokyklų bei universitetų studentams, žemėtvarkos ir miškotvarkos inžinieriams, geografams, topografijos, kartografijos, geoinformacinių sistemų ir kitų sričių specialistams.Prekinis ženklas: Technika

 • Knygų naujienos

  Bendroji inžinerinė grafika

  Darbe, remiantis VGTU Rektoriaus 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 263 sudarytos komisijos dėl inžinerinės ir kompiuterinės grafikos kurso tobulinimo išvadomis, pateikiamas visas pirmosios inžinerinės grafikos dalies „Bendroji grafika“ kursas. Bendroji grafika yra inžinerinės grafikos pamatinė dalis, nagrinėjanti dvimačio braižymo, paviršinio ir tūrinio modeliavimo, automatizuoto vaizdų gavimo ir išklotinių formavimo uždavinius. Itin daug dėmesio skiriama kompiuterinio darbo metodikai, įprasminančiai kompiuterijos laimėjimus maksimaliai naudojant automatizavimo galimybes ir trimatį geometrinį modeliavimą. Tai leidžia stebėti ir analizuoti erdvinio modelio ir dvimačių jo vaizdų ryšį, racionaliu būdu lavinti erdvinį mąstymą. Knygoje nagrinėjamos keturios temos. Pirma tema skirta brėžinio laukui parengti informacinių technologijų sąlygomis, atitinkančiomis standartų reikalavimus dvimačio brėžinio struktūrai analizuoti ir realizuoti. Įvertinami…

 • Knygų naujienos

  Optimalus uostas

  Monografijoje aptariamos uostų optimizavimo problemos: jų planavimas, projektavimas, statyba ir naudojimas. Ypač akcentuojami laivybos saugumo, transporto rūšių sąveikos ir pajėgumo bei suderinamumo sprendimai. Aptartos uostų plėtros sąlygos ir istorija, uostų kūrimosi pagrindas, t. y. keleivių ir krovinių srautai, uostų planavimo pagrindiniai etapai. Uostų navigacinis saugumas, kaip viena pagrindinių sėkmingo uosto darbo sąlygų, nagrinėtas remiantis didžiausių galimų skaičiuojamųjų laivų aspektu.  Knyga gali būti naudinga transporto inžinerijos, laivavedybos, uosto ir transporto planavimo, projektavimo valdymo specializaciją pasirinkusiems doktorantams, magistrantams, specialistams, taip pat tiems, kurie dirba uostų ir uostų terminalų optimizavimo, laivybos saugumo ir transporto srityje arba tuo domisi.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Laivų pagalbiniai ir utilizaciniai garo katilai

  Vadovėlyje trumpai išdėstyti pagalbiniuose ir utilizaciniuose katiluose vykstančių procesų teoriniai pagrindai. Jame pateikti šiluminio skaičiavimo, aerodinaminio pasipriešinimo apskaičiavimo pagrindiniai nuostatai ir rekomendacijos (23–25 skyriuose aprašyti katilų projektavimo pagrindai ir pateikta šiluminio skaičiavimo pavyzdžių su savitikros klausimais).Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Dinaminių sistemų modeliavimas

  Metodinėje knygoje „Dinaminių sistemų modeliavimas“ pateikti laboratoriniai darbai elektros inžinerijos magistrantams. Aprašomas dinaminių sistemų modeliavimas, susidedantis iš dviejų etapų: modeliuojamos sistemos matematinio modelio sudarymo ir parengimo modeliuoti bei paties modeliavimo proceso. Antrojo etapo turinį lemia tiek pirmojo etapo turinys, tiek ir matematiniam modeliui realizuoti naudojama programinė bei techninė įranga. Pateiktieji laboratoriniai darbai atliekami kompiuterine technika. Jų programoms sudaryti taikoma MATLAB terpė, lygiagrečiai jai pasitelkiama ir programa VISSIM. Laboratorinis darbas Nr. 1 skirtas analoginiam modeliavimui, kuriam realizuoti naudojama analoginių sistemų skaitinio modeliavimo programa DYNAMO.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Laivo valdymas uoste

  Monografijoje nagrinėjami laivo valdymo uosto sąlygomis procesai. Aptariamos laivo valdomumo savybės esant gylio ir akvatorijos apribojimams, vidinių ir išorinių poveikio jėgų įtaka laivo valdomumui, išorinių poveikių jėgų panaudojimo atvejai, galintys pagerinti laivo valdomumą, teoriniai ir praktiniai aspektai,atliekant įvairius laivo manevrus uosto sąlygomis, laivybos saugumo užtikrinimas esant ypač ribotoms sąlygoms. Ši knyga gali būti naudinga transporto inžinerijos, laivavedybos, uosto ir transporto planavimo, projektavimo valdymo specializaciją pasirinkusiems doktorantams, magistrantams, specialistams ir tiems, kurie dirba laivybos saugumo ir transporto srityje arba tuo domisi. Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Švytuojamosios elektros mašinos

  Knygoje nuodugniau supažindinama su specialiomis elektros mašinomis, pasižyminčiomis mechaninio judesio ypatybėmis, konkrečiai – judesio periodiškumu, t. y. švytuojamosiomis elektros mašinomis. Švytuojamosios mašinos laikomos savarankišku elektros mašinų tipu, remiantis elektros mašinų klasifikacija pagal laikines ir erdvines mechaninio judesio savybes.  Knygoje aprašoma švytuojamųjų elektros mašinų istorija, jų šiuolaikinis praktinis naudojimas, švytuojamųjų sinchroninių variklių ir generatorių topologijos bei konstrukcijos, švytuojamieji asinchroniniai bei periodinių judesio impulsų varikliai, artimi švytuojamiesiems varikliams. Nagrinėjamos švytuojamųjų variklių pavarų problemos (remiantis stūmoklinio kompresoriaus pavaros pavyzdžiu), taip pat aptariami bendrieji elektromechaninio energijos keitimo principai.  Knyga skirta elektros mašinų ir pavarų, elektromechanikos, mechatronikos bei mechanikos specialistams, ypač šių disciplinų dėstytojams, doktorantams, studentams.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Kompiuterinė inžinerinė grafika. 2 dalis. Trimatė (3D) sistema

  Knyga skirta inžinerijos specialybių studentams, besimokantiems kompiuterinės inžinerinės grafikos ir dirbantiems AutoCAD programa, įvaldžiusiems dvimatį projektavimą (2D) AutoCAD programa ir inžinerinės grafikos informatikos modulius.  Studijuodami kompiuterinės inžinerinės grafikos projektavimą trimatėje AutoCAD sistemoje (3D) studentai įgis darbo su grafiniu redaktoriumi įgūdžių, kurie pravers atliekant kursinius ir diplominius projektus, grafinius praktinius darbus ir gamybinėje bei mokslinėje veikloje.Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla

 • Knygų naujienos

  Laivo jėgainės sistemų hidraulinis skaičiavimas ir šilumokaičių parametrų patikrinimas

  Leidinyje trumpai aprašytos laivo jėgainės kuro tiekimo ir tepimo sistemų schemos, šiose sistemose naudojamų šilumos mainų įrenginių konstrukcijų schemos bei veikimo principai. Pateikta daug uždavinių sprendimo pavyzdžių, kuriais remdamiesi studentai galės atlikti hidraulinius skaičiavimus rengdami projektus, kursinius ar baigiamuosius darbus. Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla