• Knygų naujienos

  Naujasis šaltinis. Lietuvių kalba 4 klasei. 4-oji knyga

  Vadovėlio „Naujasis šaltinis“ IV klasei komplektas parengtas pagal atnaujintą 2008 metų Lietuvių kalbos bendrąją programą.Vadovėlio tekstai ir užduotys diferencijuoti: pateikiama papildomų tekstų smalsučiams, plati klausimų ir užduočių skalė – nuo lengvesnių, turinio atgaminimo, iki sunkesnių, skatinančių vaiką mąstyti, savo samprotavimus grįsti perskaitytu tekstu. Sumažėjo medžiagos, skirtos mokiniams, gebantiems pasiekti pagrindinį arba tik patenkinamą lygį. Vadovėlyje tęsiama ankstesnių leidimų tradicija – pateikti mokiniams tik meniškai vertingus, vaikui įdomius tekstus, skatinti juos suvokti giliau, pagal mokinių amžiaus, asmenines galimybes panaudoti juos kaip kūrybos modelius. Daug naujų šiuolaikinių rašytojų tekstų, ištraukų iš dalykinių straipsnių apie literatūrą, rašytojus. Ketvirtokai praplės ir apibendrins savo žinias apie tautosaką, prozos, poezijos ir dramos kūrinius, įsivertins, kaip geba juos…

 • Knygų naujienos

  Riešutas. Papildomos matematikos užduotys IV klasei. 1-asis sąsiuvinis

  „Šok“ serijos matematikos vadovėlio komplekto IV klasei dalis.   Vadovėlio komplektą sudaro: • Vadovėlis. 1-oji, 2-oji ir 3-ioji knyga • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinis • Papildomos užduotys.1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinis • Mokytojo knyga I, II ir III dalis (R. Rugelienė) • Testai (R. Rugelienė).   Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Kūrybinio rašymo dirbtuvės III-IV klasės mokiniams. Antra dalis

  Kūrybinės užduotys kviečia  III-IV klasės mokinius į savarankiško mokymosi dirbtuves. Jie atliks užduotis ir kurs rišlius tekstus (pasakojimus, aprašymus ir kt.), parengtus remiantis ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais – pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosiomis programomis (2008 ir 2015 metų projektu), kurios apima šiuos kūrybinio rašymo gebėjimų ugdymo aspektus: pasakojimo, aprašymo, laiško, skelbimo, kvietimo kūrimas.        Pasakojimai kuriami pagal:paveikslėlių seriją,pateiktą pradžią,pasakojimo gaires,pateiktą arba pačių sudarytą planą,kvietimą, skelbimą,vietos, įvykio aprašymą,pateiktą dialogą.Siekiama, kad mokiniai rašytų vaizdžiai – įterptų vaizdingų žodžių ir posakių, laikytųsi pasakojimo struktūros (pradžia, įvykis, pabaiga). Jie mokomi kurti detalius daiktų ir augalų aprašymus (pagal pavyzdį, planą) ir aprašant remtis savo pojūčiais, taip pat rašant laiškus, skelbimus ir kvietimus — atsižvelgti į šių tekstų…

 • Knygų naujienos

  Naujasis šaltinis. Vadovėlis IV klasei. Pirmoji knyga. Kalbu. Skaitau. Rašau

  Vadovėlio „Naujasis šaltinis“ IV klasei komplektas parengtas pagal atnaujintą 2008 metų Lietuvių kalbos bendrąją programą. Vadovėlio tekstai ir užduotys diferencijuoti: pateikiama papildomų tekstų smalsučiams, plati klausimų ir užduočių skalė – nuo lengvesnių, turinio atgaminimo, iki sunkesnių, skatinančių vaiką mąstyti, savo samprotavimus grįsti perskaitytu tekstu. Sumažėjo medžiagos, skirtos mokiniams, gebantiems pasiekti pagrindinį arba tik patenkinamą lygį. Vadovėlyje tęsiama ankstesnių leidimų tradicija – pateikti mokiniams tik meniškai vertingus, vaikui įdomius tekstus, skatinti juos suvokti giliau, pagal mokinių amžiaus, asmenines galimybes panaudoti juos kaip kūrybos modelius. Daug naujų šiuolaikinių rašytojų tekstų, ištraukų iš dalykinių straipsnių apie literatūrą, rašytojus. Ketvirtokai praplės ir apibendrins savo žinias apie tautosaką, prozos, poezijos ir dramos kūrinius, įsivertins, kaip…

 • Knygų naujienos

  Matematika. Vadovėlis IV klasei. 1-oji knyga

  Matematikos“ vadovėlio komplektą IV klasei sudaro: vadovėliai – 3 knygos; pratybų sąsiuviniai – 3 dalys;  testai       Rengiant IV klasės „Matematikos“ vadovėlį buvo laikomasi tokių pat principų ir struktūros, kaip ir rengiant I–III klasių vadovėlius. Vadovėlio turinys atitinka Bendrųjų programų reikalavimus, dera su žemesnių klasių matematikos vadovėliais ir užtikrina mokymosi tęstinumą V klasėje. Bendrosiose programose pateiktą matematikos turinį autoriai stengėsi įgyvendinti kūrybiškai, parinkdami su realiomis situacijomis susijusias užduotis. Medžiaga išdėstyta taip, kad didžiausias dėmesys tektų pagrindinėms (skaičiavimų) temoms, o kitos būtų prasmingai į jas integruotos. Be to, vadovėlio turinys buvo derintas su kitų mokomųjų dalykų programomis ir vadovėliais. Naujos temos pateiktos taip, kad mokiniai jas aiškintųsi tardamiesi ir remdamiesi turimomis žiniomis. Savo samprotavimus…

 • Knygų naujienos

  Polskie słowo. Literatūros ir kalbos mokymo vadovėlis IV klasei. 2-oji knyga

  Vadovėlio autorių tikslas – sudaryti naują lenkų kalbos vadovėlį, kuriame akcentuojami sistemiškumo ir integralumo principai.Vadovėlio komplektą sudaro trys knygos ir trys pratybų sąsiuviniai. Kiekviena knyga padalyta i tris teminius skyrius, kurie apibendrina mokomąją medžiagą, atspindi šiuolaikinio vaiko pasaulį, skatina jį pažinti ir moko jame orientuotis. Kiekvienas skyrius suteikia galimybę proporcingai suskaidyti medžiagą kiekvienai pamokai. Daug dėmesio skiriama mokinių žodyno turtinimui, kalbos dalių vartosenai ir gramatikos klaidų prevencijai. Vadovėlį papildo trys pratybų sąsiuviniai, kurie padeda: • įvertinti pamokos medžiagą, • skatinti aktyvią ir įvairią mokinio veiklą, • diferencijuoti keliamus reikalavimus pagal žinių ir įgytų gebėjimų lygį, • įvertinti mokinių pasiekimus ir patiems įsivertinti.   Vadovėlio komplektą sudaro: • Vadovėlis. 1-oji, 2-oji ir 3-ioji knyga • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis ir…