Knygų naujienos

Kūrybinio rašymo dirbtuvės III-IV klasės mokiniams. Antra dalis

Kūrybinės užduotys kviečia  III-IV klasės mokinius į savarankiško mokymosi dirbtuves. Jie atliks užduotis ir kurs rišlius tekstus (pasakojimus, aprašymus ir kt.), parengtus remiantis ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais – pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosiomis programomis (2008 ir 2015 metų projektu), kurios apima šiuos kūrybinio rašymo gebėjimų ugdymo aspektus: pasakojimo, aprašymo, laiško, skelbimo, kvietimo kūrimas.        Pasakojimai kuriami pagal:paveikslėlių seriją,pateiktą pradžią,pasakojimo gaires,pateiktą arba pačių sudarytą planą,kvietimą, skelbimą,vietos, įvykio aprašymą,pateiktą dialogą.Siekiama, kad mokiniai rašytų vaizdžiai – įterptų vaizdingų žodžių ir posakių, laikytųsi pasakojimo struktūros (pradžia, įvykis, pabaiga). Jie mokomi kurti detalius daiktų ir augalų aprašymus (pagal pavyzdį, planą) ir aprašant remtis savo pojūčiais, taip pat rašant laiškus, skelbimus ir kvietimus — atsižvelgti į šių tekstų tikslą ir adresatą, apmąstyti ir išskirti jiems būdingas struktūrines dalis (pvz., laiško – tai data, kreipinys, pasisveikinimas, atsisveikinimas, parašas; skelbimo, kvietimo – kreipinys, tikslas, vieta, laikas, apranga, kitos detalės, parašas; žinutės – kreipinys, tikslas, laikas, vieta, parašas).Mokiniai skatinami savo sukurtus tekstus vertinti kritiškai, pratintis juos taisyti ir tobulinti, siekiama, kad jie įgustų taikyti išmoktas skyrybos ir rašybos taisykles.Atverstinio užduotys apima medžiagos kaupimo, planavimo, rašymo (kūrimo), koregavimo (tobulinimo), skelbimo etapus. 
Prekinis ženklas: Šviesa