• Knygų naujienos

  Naujasis šaltinis. Lietuvių kalba 4 klasei. 4-oji knyga

  Vadovėlio „Naujasis šaltinis“ IV klasei komplektas parengtas pagal atnaujintą 2008 metų Lietuvių kalbos bendrąją programą.Vadovėlio tekstai ir užduotys diferencijuoti: pateikiama papildomų tekstų smalsučiams, plati klausimų ir užduočių skalė – nuo lengvesnių, turinio atgaminimo, iki sunkesnių, skatinančių vaiką mąstyti, savo samprotavimus grįsti perskaitytu tekstu. Sumažėjo medžiagos, skirtos mokiniams, gebantiems pasiekti pagrindinį arba tik patenkinamą lygį. Vadovėlyje tęsiama ankstesnių leidimų tradicija – pateikti mokiniams tik meniškai vertingus, vaikui įdomius tekstus, skatinti juos suvokti giliau, pagal mokinių amžiaus, asmenines galimybes panaudoti juos kaip kūrybos modelius. Daug naujų šiuolaikinių rašytojų tekstų, ištraukų iš dalykinių straipsnių apie literatūrą, rašytojus. Ketvirtokai praplės ir apibendrins savo žinias apie tautosaką, prozos, poezijos ir dramos kūrinius, įsivertins, kaip geba juos…

 • Knygų naujienos

  PRIMA B1. Deutsch für Jugendliche. Band 5. Vokiečių kalba. Vadovėlis X klasei. Penktieji mokymo metai

  Vadovėlis „Prima 5“ yra tęstinis serijos vadovėlis penktiems mokymo metams. Jis tikslingai orientuotas į vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos mokymo specifiką: metodus, valandų skaičių, moksleivių amžių, interesus. Į šį vadovėlį įtrauktas nacionalinis turinys, atsižvelgiama į lietuvišką specifiką: kultūrą, kalbą, sunkumus mokantis vokiečių kalbos. Vadovėlio metodinė koncepcija šiuolaikiška ir patraukli. Pateikiama medžiaga atitinka Bendrosiose programose numatytas dalyko turinio apimtis. Vadovėlio medžiaga suskirstyta i 22 skyrius ir 7 treniruoklius (Training) pasitikrinti žinioms pagal Zertifikat Deutsch formatą. Kiekvieno skyriaus pradžioje suformuluojami tikslūs uždaviniai, numatoma, kaip mokiniai mokysis, kaip parodys, ko išmoko. Taip pat pateikiamos užduotys pagal Europos kalbų aplanką. Vadovėlis apima šias temas: Garsūs žmonės, Profesijos, Svajonės ir norai, Šeima, Butas, Ateitis,…

 • Knygų naujienos

  Žemė 7. Geografijos atlasas VII klasei

  Atlaso turinys suderintas su vadovėliu VII klasei „Žemė“.Pateikiami pasaulio, Afrikos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Australijos gamtiniai, politiniai bei teminiai žemėlapiai. Paskutiniuose atlaso puslapiuose – išsami pasaulio vietovardžių rodyklė.Prekinis ženklas: Briedis

 • Knygų naujienos

  Riešutas. Papildomos matematikos užduotys IV klasei. 1-asis sąsiuvinis

  „Šok“ serijos matematikos vadovėlio komplekto IV klasei dalis.   Vadovėlio komplektą sudaro: • Vadovėlis. 1-oji, 2-oji ir 3-ioji knyga • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinis • Papildomos užduotys.1-asis, 2-asis ir 3-iasis sąsiuvinis • Mokytojo knyga I, II ir III dalis (R. Rugelienė) • Testai (R. Rugelienė).   Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Lietuvių kalbos plakatai I-IV klasei. 1 dalis

  AbėcėlėBalsiai ir priebalsiaiBalsiaiPriebalsiaiDvibalsiaiDvibalsis aiDvibalsis auDvibalsis  i(au)Dvibalsis  ieDvibalsis  eiDvibalsis  uiDvibalsis  uoKą? -ą, -ę, -į, -ųĮ ką? -ą, -ę, -į, -ųKur?Ko? (daug) -ųKas? (keli daiktai) -i(ai)Kaip? -(i)aiKą veikia? -a, -(i)aĮsidėmėtinos rašybos žodžiaiPrekinis ženklas: Lucilijus

 • Knygų naujienos

  Prasmės ieškojimai ir atradimai. Etikos vadovėlis X klasei

  Naujojo etikos vadovėlio 10 klasei mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo, Dialoginis bendravimas: Aš – Tu, Socialiniai santykiai: Aš – Mes, Santykis su pasauliu: Aš – Tai.Skyrių pabaigoje pateikiamos trijų lygių (kartojimo) užduotys, leidžiančios į(si)vertinti gebėjimus, nuostatas, žinias ir suvokimą.Kiekviena pamoka, pagrįsta mokinių pasiekimų ugdymu, turi aiškią struktūrą: I – Norime sužinoti (mokinius motyvuojanti įžanga) II – Nagrinėjame (mąstyti skatinantis temos plėtojimas); III – Išvados ir apibendrinimai (refleksiją skatinanti pabaiga). Skyrių pabaigoje pateikiamos trijų lygių (kartojimo) užduotys, leidžiančios į(si)vertinti gebėjimus, nuostatas, žinias ir suvokimą.Sistemingumo ir koncentriškumo principais suskirstytas vadovėlio turinys yra logiškas ir konkretus, leidžiantis mokiniams ieškoti atsakymų į asmenybės…

 • Knygų naujienos

  Nė dienos be lietuvių kalbos. Vadovėlis pradedantiesiems (5-6 klasei)

  ”Nė dienos be lietuvių kalbos” skiriamas ir jaunesniems, ir vyresniems įvairių profesijų žmonėms, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Šis vadovėlis padės pasiekti „Pusiaukelės“ kalbos mokėjimo lygį, pasirengti LR pilietybės ir valstybinės kalbos I kvalifikacinės kategorijos egzaminams. Jeigu tik pradedate mokytis lietuvių kalbos, rekomenduojame mokytis su mokytoju. Vadovėlis tiks ir jau šiek tiek kalbantiems lietuviškai. Paprastai ir aiškiai pateikti lietuvių kalbos gramatikos pagrindai bus jums nesunkiai suprantami, ”Mokytojo knygoje” rasite užduočių atsakymus. Vadovėlį sudaro:- ”Mokinio knyga” (su priedais)- ”Mokytojo knyga” – kompaktinė plokštelė. ”Mokinio knygoje” yra 12 pamokų. Kiekviena pamoka susideda iš šešių dalių: ”Pokalbių”, ”Žodyno”, ”Gramatikos”, ”Gramatikos, žodyno ir kalbėjimo užduočių”, ”Klausymo” ir ”Skaitymo”. Rengdamos vadovėlį, pirmiausia galvojome apie jūsų svarbiausius kasdieninius…

 • Knygų naujienos

  Konstrukcinės medžiagos. Technologijų vadovėlis VII–X klasei (serija „Šok“)

  Vadovėliai KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS ir MITYBA sudaro vieną komplektą su 2010 metais jau išleistas ELEKTRONIKOS ir TEKSTILĖS vadovėliais VII–X klasei.Jie skirti ne tik pagrindinei mokyklai, bet ir gimnazijų I bei II klasei. Būtent šioms klasėms skirti abiejų vadovėlių skyriai Gaminių dizainas ir Darbo pasaulis ir profesijos.Čia mokiniai sužinos apie ūkio šakas, profesijas, darbo organizavimo principus ir t. t. Be to, vadovėliuose pateiktus projektinius darbus mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių gabumus, gali paskirti ne tik VII–VIII klasės, bet ir IX–X klasės mokiniams. Be to, vadovėliuose aprašyti prietaisai, įrankiai, apie kuriuos mokomasi jau VII ir VIII klasėje, yra aktualūs ir devintokams bei dešimtokams, nes orientuoja mokinius į amatininkišką ir pramoninę veiklą, t. y. į tai, ką kai…