• Knygų naujienos

  Mokomasis anglų kalbos žodynas Password (su CD)

  Papildytas ir pataisytas leidimas. Šis žodynas iš esmės yra aiškinamasis anglų kalbos žodynas su lietuviškais atitikmenimis, jame pateiktas angliškų žodžių tarimas, yra reikalingiausių gramatikos aiškinimų. Angliškų žodžių reikšmę atskleidžia angliški sakiniai bei žodžių junginiai. Skaitytojai labai palankiai įvertino pirmuosius keturis šio žodyno leidimus. Šis naujasis žodyno leidimas papildytas daugiau nei tūkstančiu naujų antraštinių žodžių. Visiškai nauja šiame žodyne: priedai ”Žodyno sandara”, ”Trumpas anglų kalbos gramatikos žinynas” bei nauja lietuviškų žodžių rodyklė.Prekinis ženklas: Alma littera

 • Knygų naujienos

  Kuo būti 2014

  Tai jau ketvirtasis „Kuo būti“ leidinys, skirtas vyresniųjų klasių moksleiviams, o ypač abiturientams, apie profesijos pasirinkimą: „Kaip suprasti, koks darbas man labiausiai patiks?“, „Kur man geriausiai seksis?“, „Kaip pasirinkti?“. Į šiuos ir daugiau klausimų abiturientams padės atsakyti žurnalo ekspertai ir savo sričių profesionalai.Žurnale savo patirtimi dalijasi ir patarimus teikia verslo konsultantai, savo verslą įkūrę ir daug savo srityje pasiekę pašnekovai.„Kuo būti“ kalbinami savo sričių profesionalai dalijasi patirtimi bei atskleidžia, koks buvo jų kelias nuo pasirinkimo iki šiandieninės situacijos, ką jie gali patarti besirenkantiems profesiją? Leidinyje rasite ir profesionalių psichologų parengtus testus, padedančius pamatyti savo galimybes ir nurodančius kryptį.Prekinis ženklas: Leidybos studija

 • Knygų naujienos

  Muzika. Vaizdinė ugdomoji priemonė

  Vaizdinė ugdomoji priemonė MUZIKA skirta ikimokyklinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų meninei kompetencijai ugdyti. Aplanke yra 30 lapų vaizdinės medžiagos ir metodiniai patarimai mokytojui. Ugdomojoje priemonėje pateikiamos šios temos: ritmavimas, grojimas dūdele, muzikos instrumentai ir atlikėjai. Vaizdinė medžiaga padeda vaikams suvokti ir skirti ilgus ir trumpus garsus bei pauzes, pajusti ritminę žodžių struktūrą, skatina kurti ritminius pratimus, supažindina su pagrindiniais muzikos instrumentais ir muzikavimo būdais, suteikia galimybę pradėti mokytis groti dūdele, duoda žinių apie muzikos atlikėjus, ugdo fantaziją. Ši vaizdinė priemonė padeda ugdyti vaikų muzikinius gebėjimus, kurti muzikinę aplinką darželyje ir mokykloje, ja galima pasinaudoti sudarant muzikinius testus, kuriant žaidimus ir improvizacijas.   Dailininkė Lina Žutautienė, Kristina Eičinienė.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Lietuvių kalba VII klasėje. Kurso konspektas

  Knygoje pateikiamas trumpas VII klasės lietuvių kalbos kursas (be užduočių ir pratimų), atitinkantis Elenos Palubinskienės, Giedrės Čepaitienės Lietuvių kalbos vadovėlio VII klasei pirmosios ir antrosios knygos temas ir struktūrą. Konspektas padės mokiniams greičiau susirasti, išmokti ar pasikartoti reikiamą kalbos dalyką ne tik VII klasėje, bet ir vėliau.Tai turėtų būti parankinė mokinio ir mokytojo knyga.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  Mokyklinės matematikos žinynas

  Šis mokyklinės matematikos žinynas yra autoriaus ilgo ir kruopštaus darbo rezultatas. Jis skirtas pagrindinių ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų moksleiviams. Knygoje glaustai ir aiškiai išdėstyta visų mokyklinio matematikos kurso skyrių teorinė medžiaga, kuri iliustruota tipinių uždavinių išsamiu sprendimu. Leidinys padės įtvirtinti per pamokas įgytas žinias, pakartoti išeitą medžiagą, prisiminti užmirštą formulę, apibrėžimą, teiginį ar sprendimo metodą.Žinynas bus ypač naudingas baigiamųjų klasių moksleiviams. Baigiant pagrindinę ar vidurinę mokyklą svarbus pasidaro klausimas, kaip pakartoti per kelis metus įgytas žinias. Dauguma moksleivių jau nebeturi senų užrašų ir vadovėlių. Todėl jiems yra gerai turėti knygą, kurioje būtų glaustai ir aiškiai išdėstyta visų ankstesnių mokyklinės matematikos vadovėlių medžiaga.Šia knyga moksleiviai galės sėkmingai pasinaudoti ir mokydamiesi…

 • Knygų naujienos

  Chemija

  Leidinys parengtas atsižvelgiant į atnaujintas vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Jis skiriamas mokiniams, kurie laikys valstybinį chemijos egzaminą. Knygą sudaro tarpusavyje susijusios dalys: egzamino užduočių ir eksperimento atlikimo metodika ir vertinimas, uždavinių pavyzdžiai ir sprendimo metodika, glaustas teorinės medžiagos konspektas, kurso kartojimo užduotys ir jų atsakymai.Prekinis ženklas: Šviesa

 • Knygų naujienos

  I klasės sąsiuvinis linijomis (su ŠOK veikėjais)

  Kokybiški patrauklūs rašymo sąsiuviniai!Serijos „Šok“ priemonių asortimentą papildo kokybiški kasdienio rašymo sąsiuviniai. Patrauklūs sąsiuviniai patiks ir priešmokyklinukui, ir 1-5 klasių mokiniui. Žaismingi, vaikų mėgstami serijos „Šok“ vadovėlių veikėjai lydės mokinius kiekvieną pamoką, primins ir skatins gražiai rašyti ar teisingai atlikti užduotis. Ant balto, kokybiško, rašalo „nepergeriančio“ popieriaus vaikui rašyti lengva, smagu bei malonu. Kiekvieno sąsiuvinio gale mokiniai ras daugybos lentelę arba lietuvių kalbos abėcėlę.Išleisti šie 24 puslapių sąsiuviniai:1 klasės sąsiuvinis linijomis (tinka ir priešmokyklinukams)1 klasės sąsiuvinis langeliais (tinka ir priešmokyklinukams)2 klasės sąsiuvinis linijomis2 klasės sąsiuvinis langeliais3-5 klasės sąsiuvinis linijomis3-5 klasės sąsiuvinis langeliais Kviečiame įsigyti kokybiškus ir patrauklius rašymo sąsiuvinius! Tai puiki dovanėlė palydint priešmokyklinio amžiaus vaikus į pirmą klasę ar rugsėjo…

 • Knygų naujienos

  Logika. Trumpas logikos kursas

  Ši mokomoji knygelė supažindina su logikos mokslo pagrindais. Ji skiriama studentams, moksleiviams ir visiems tiems, kurie nori susipažinti su logika. Knygelėje pateikiamos formaliosios ir teiginių logikos temos, kurios padėtų savarankiškai studijuoti logiką, pasiruošti pratyboms.Prekinis ženklas: Gimtinė

 • Knygų naujienos

  7-9 dešimtmečio lietuvių novelė

  Turinys: – Įvadas (Istorinė-kultūrinė XX am. II p. situacija Lietuvoje; 7-9 dešimtmečio lietuvių novelistikos raida; lyrinės prozos bruožai) – Literatūriniai tekstai ir interpretacijos (J.Aputis, R.Granauskas. S.Šaltenis ir kt.) – Bendrieji klausimai ir užduotysPrekinis ženklas: Baltos Lankos