Knygų naujienos

Mokyklinės matematikos žinynas

Šis mokyklinės matematikos žinynas yra autoriaus ilgo ir kruopštaus darbo rezultatas. Jis skirtas pagrindinių ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų moksleiviams. Knygoje glaustai ir aiškiai išdėstyta visų mokyklinio matematikos kurso skyrių teorinė medžiaga, kuri iliustruota tipinių uždavinių išsamiu sprendimu. Leidinys padės įtvirtinti per pamokas įgytas žinias, pakartoti išeitą medžiagą, prisiminti užmirštą formulę, apibrėžimą, teiginį ar sprendimo metodą.Žinynas bus ypač naudingas baigiamųjų klasių moksleiviams. Baigiant pagrindinę ar vidurinę mokyklą svarbus pasidaro klausimas, kaip pakartoti per kelis metus įgytas žinias. Dauguma moksleivių jau nebeturi senų užrašų ir vadovėlių. Todėl jiems yra gerai turėti knygą, kurioje būtų glaustai ir aiškiai išdėstyta visų ankstesnių mokyklinės matematikos vadovėlių medžiaga.Šia knyga moksleiviai galės sėkmingai pasinaudoti ir mokydamiesi kurį nors mokyklinės matematikos skyrių, nes joje be teorinės šio skyriaus medžiagos jie ras ir daug išspręstų tipinių uždavinių.
Prekinis ženklas: Vaidoto Mockaus įmonė