• Knygų naujienos

  VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PAREIGŪNŲ PROFESINIS TAKTINIS RENGIMAS. II DALIS. Vadovėlis

  Dirbdami sudėtingą ir įvairiapusišką viešosios tvarkos apsaugos darbą, rūpindamiesi eismo saugumu bei kovodami su nusikalstamumu, pareigūnai dažnai atsiduria ekstremaliose situacijose. Kiekvienoje situacijoje policijos pareigūnas privalo veikti kvalifikuotai, tiksliai ir ryžtingai. Nuo jo veiksmų dažnai priklauso tolimesnė situacijos vystymosi kryptis, kartais net žmonių sveikata, gyvybė. Aiškindamiesi įvykių priežastis, bendraudami su pažeidėjais, sulaikydami nusikaltėlius, jie turi griežtai laikytis teisėtumo normų, taisyklių, instrukcijų. Jų sprendimai ir veiksmų efektyvumas priklauso nuo mokėjimo teisingai organizuoti sąveiką su piliečiais, tikslaus ir griežto įstatymų, norminių aktų, taktikos principų laikymosi. Vadovėlyje atskleidžiami policijos profesinėje veikloje vykdomų tarnybinių užduočių taktiniai ypatumai, veiksmų ypatingose situacijose organizavimo aspektai ir viešosios policijos pareigūnų veiksmai reaguojant į pažeidimus, esant ekstremalioms aplinkybėms. Būtent šios…

 • Knygų naujienos

  Workbook for law students

  Mokomasis leidinys „Workbook for Law Students“ – pratybų knygelė, skirta teisės bei teisės ir valdymo bakalauro studijų programų studentams, teisininkams ir visiems, kurie nori pramokti teisės anglų kalbos. Autentiškų tekstų, atspindinčių šiuolaikiškas realijas, pagrindu parengtos užduotys padės studijuojantiesiems ne tik praturtinti savo anglų kalbos žodyną, bet ir suteiks įdomios ir naudingos informacijos apie romanų–germanų ir anglosaksų teisės sistemas.Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras

 • Knygų naujienos

  Darbo teisė: Europos Sąjunga ir Lietuva

  Knygą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje tiriamos darbo santykių teisinio reguliavimo Etaopos Sąjungoje ištakos ir raida, siekiant nustatyti Šio reguliavimo atsiradimo priežastis, raidos bruožus ir tendencijas. Antrojoje dalyje analizuojamos Europos Bendrijos darbo teisės normų įtakos Lietuvos darbo teisei pirmosios prielaidos bei vertinama šių normų įtaka nacionalinei darbo teisei. Trečiojoje dalyje aptariamos skirtinguose teisės šaltiniuose įtvirtintų Europos Bendrijos darbo teisės normų perėmimo į Lietuvos teisę problemos, taip pat jų perėmimo ir atitikties kai kuriose teisinio reguliavimo srityse klausimai.Knyga turėtų būti vertinga nacionalinės darbo teisės reformuotojams, kurie turi spręsti konkrečių Europos Sąjungos darbo teisės normų perėmimo į Lietuvos teisę klausimus. Atlikto tyrimo rezultatai turėtų būti naudingi vykdomosios ar teisminės valdžios atstovams bei…

 • Knygų naujienos

  Juridinės retorikos pagrindai

  Bendras šios knygos tikslas – duoti retorikos teorijos pagrindus, o galutinis – kad teorija padėtų iškalbos praktikai ir retorinei viešųjų kalbų analizei. Teorija gausiai iliustruojama konkrečiais pavyzdžiais, parodoma, kaip įvairios kalbinio elgesio taktikos, gebėjimas dalykiškai ir etiškai bendrauti, argumentuotai ginti savo nuomonę įvairiausiomis kasdienėmis aplinkybėmis nulemia oratoriaus kalbėjimo sėkmę. Prekinis ženklas: Registrų centras

 • Knygų naujienos

  Darbo su savanoriais pagrindai

  Vadovėlis įvairiapusiškai pristato savanorystę ir darbo su savanoriais aspektus. Tai ir teorinis, ir praktinis leidinys, atveriantis galimybes gilintis į savanorystės ištakas, prasmę ir dilemas. Knygoje aptariami darbo su savanoriais principai, kryptys ir pasiūloma keletas darbo su savanoriais metodų.Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras

 • Knygų naujienos

  Intelektinės nuosavybės teisė

  Šis vadovėlis – pirmasis leidinys Lietuvoje, kuriame išsamiai pristatomi bendrieji intelektinės nuosavybės teisės principai ir atskiri institutai: autorių teisė, prekių ženklų, juridinių asmenų pavadinimų ir geografi nių nuorodų teisinė apsauga, patentų bei dizaino teisė, apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos ir kt. Skaitytojas supažindinamas ne tik su Lietuvos, bet ir su Europos Sąjungos bei tarptautiniu teisiniu intelektinės nuosavybės reglamentavimu ir teismų praktika. Vadovėlio autoriai – Mykolo Romerio universiteto teisės mokslininkai, turintys neabejotiną teorinę ir praktinę kompetenciją nagrinėjamose srityse.Prekinis ženklas: Registrų centras

 • Knygų naujienos

  Garsiausios pasaulio bylos (kišeninio formato)

  Tapkite prisiekusiaisiais pačiuose įdomiausiuose teismo procesuose!”Garsiausios pasaulio bylos” nukelia Jus tiesiai į teismo salę, kurioje vyksta viena iš šioje knygoje aprašomų garsiausių teisinių kovų. Vienas jų prisiminsite iš skambių laikraščių antraščių, kitos – atrastos archyvuose. Tačiau jos visos atskleidžia tikras konkrečių žmonių gyvenimo dramas.Knygoje apibūdinamos kiekvienos bylos aplinkybės, analizuojamos esminės smulkmenos, aprašomas nuosprendis ir atskleidžiamas jo poveikis. Daugiau nei 90 nuotraukų leidžia skaitytojui geriau pajusti konkrečios bylos, vykusios tam tikru istorijos momentu, dvasią.Prekinis ženklas: Eugrimas

 • Knygų naujienos

  Tos pačios lyties asmenų santuokos teisinis pripažinimas Lietuvoje, Europoje bei pasaulyje

  Suvokiant vienalyčių santuokų teisinio pripažinimo klausimo aktualumą moderniųjų papročių poveikio terpėje, kuris atsispindi skirtingų teorinių perspektyvų sankirtoje moksliniame lygmenyje, teisiniame ir politiniame valstybės lygmenyse, skirtingų poreikių ir gyvenimo prasmės sampratų įgyvendinime, visuomenės bei asmeniniame individo lygmenyje, reikia tirti, analizuoti ir pagrįsti galimas vienalyčių santuokų teisinio pripažinimo pasekmes bei jų poveikį tradicinei santuokai bei šeimai. Šiame moksliniame-tiriamąjame teisės leidinyje siekiama sisteminiu požiūriu ištirti ir įvertinti tos pačios lyties asmenų santuokos teisinio pripažinimo galimybes bei tendencijas, pabrėžti tokių santuokų teisinio pripažinimo privalumus bei trūkumus ir įvertinti Lietuvos visuomenės, skirtingų jos socialinių-demografinių grupių, pasirengimą priimti homoseksualias santuokas, kaip potencialiai progresuojantį visuomeninių santykių reiškinį, reikalaujantį ne tik moralinio, religinio toleravimo, bet ir teisinio pripažinimo,…

 • Knygų naujienos

  Teisė į teisingą teismą. Pagal Europos žmogaus teisių konvenciją

  Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros dr. Lijanos Štarienės išleistoje monografijoje „Teisė į teisingą teismą pagal Europos žmogaus teisių konvenciją“ siekiama kompleksiškai atskleisti teisės į teisingą teismą taikymo apimtį. Taip pat, siekiama išanalizuoti pagrindinius teisės į teisingą teismą, įtvirtintos minėtos Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, elementus bei atskleisti  ir pabrėžti Lietuvos teisės aktuose ir praktikoje egzistuojančias pagrindines su teisės į teisingą teismą įgyvendinimu susijusias problemas. Monografijoje yra derinama tiek teoriniai, tiek praktiniai aspektai susiję su teise į teisingą teismą bei analizuojama tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo, tiek nacionalinių teismų praktika bei Lietuvos teisės aktai. Monografiją sudaro trys dalys. Pirmojoje knygos dalyje siekiama atskleisti ne tik pagrindines teisės į teisingą teismą taikymo…