Knygų naujienos

VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PAREIGŪNŲ PROFESINIS TAKTINIS RENGIMAS. II DALIS. Vadovėlis

Dirbdami sudėtingą ir įvairiapusišką viešosios tvarkos apsaugos darbą, rūpindamiesi eismo saugumu bei kovodami su nusikalstamumu, pareigūnai dažnai atsiduria ekstremaliose situacijose. Kiekvienoje situacijoje policijos pareigūnas privalo veikti kvalifikuotai, tiksliai ir ryžtingai. Nuo jo veiksmų dažnai priklauso tolimesnė situacijos vystymosi kryptis, kartais net žmonių sveikata, gyvybė. Aiškindamiesi įvykių priežastis, bendraudami su pažeidėjais, sulaikydami nusikaltėlius, jie turi griežtai laikytis teisėtumo normų, taisyklių, instrukcijų. Jų sprendimai ir veiksmų efektyvumas priklauso nuo mokėjimo teisingai organizuoti sąveiką su piliečiais, tikslaus ir griežto įstatymų, norminių aktų, taktikos principų laikymosi. Vadovėlyje atskleidžiami policijos profesinėje veikloje vykdomų tarnybinių užduočių taktiniai ypatumai, veiksmų ypatingose situacijose organizavimo aspektai ir viešosios policijos pareigūnų veiksmai reaguojant į pažeidimus, esant ekstremalioms aplinkybėms. Būtent šios veiklos pavyzdžiai leis formuoti tvirtus būsimo profesionalaus policijos pareigūno įgūdžius realiai suvokti, įvertinti ir spręsti tarnybos metu iškylančius uždavinius, sukuriant prevencinius mechanizmus, realizuojant turimas bei įgyjant naujas žinias.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras