Knygų naujienos

Bendroji inžinerinė grafika

Darbe, remiantis VGTU Rektoriaus 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 263 sudarytos komisijos dėl inžinerinės ir kompiuterinės grafikos kurso tobulinimo išvadomis, pateikiamas visas pirmosios inžinerinės grafikos dalies „Bendroji grafika“ kursas. Bendroji grafika yra inžinerinės grafikos pamatinė dalis, nagrinėjanti dvimačio braižymo, paviršinio ir tūrinio modeliavimo, automatizuoto vaizdų gavimo ir išklotinių formavimo uždavinius. Itin daug dėmesio skiriama kompiuterinio darbo metodikai, įprasminančiai kompiuterijos laimėjimus maksimaliai naudojant automatizavimo galimybes ir trimatį geometrinį modeliavimą. Tai leidžia stebėti ir analizuoti erdvinio modelio ir dvimačių jo vaizdų ryšį, racionaliu būdu lavinti erdvinį mąstymą. Knygoje nagrinėjamos keturios temos. Pirma tema skirta brėžinio laukui parengti informacinių technologijų sąlygomis, atitinkančiomis standartų reikalavimus dvimačio brėžinio struktūrai analizuoti ir realizuoti. Įvertinami vaizdų tipai. Antra tema – tai paviršinio ir tūrinio modeliavimo bei projekcijų gavimo uždaviniai, trečia ir ketvirta temos susijusios su adaptavimo galimybėmis ir praktika, užduotimis ir išspręstų darbų pavyzdžiais. Visi uždaviniai iliustruojami sprendimo eiga. Uždaviniai sprendžiami specialiai adaptuota programine įranga TAIGRA, veikiančia AutoCAD sistemos bazėje. Bendroji grafika yra pirmoji inžinerinės informacinės grafikos dalis. Antrojoje dalyje, kuri išeis vėliau, bus pateikti projekcinės braižybos, tvirtinimo detalių ir specialieji dalykai.
Prekinis ženklas: VGTU leidykla „Technika“