Knygų naujienos

Kai kalba Šventoji Dvasia: Dievo žodžio paliesti

Piteris ir Debė Hebekai (Peter & Dabbie Herbeck), surinkę liudijimus apie tai kaip Jono Pauliaus II kvietimas atsiverti Šventosios Dvasios dovanoms šiandien Bažnyčioje įgauna gyvybę, atliko vertingą tarnystę visai Bažnyčiai. Knyga pateikia uždegančių įrodymų, kad šis kvietimas yra teisingas ir suteikia visiems galimybę susitikti su Kristumi bei būti dar atviresniems stebuklingam Šventosios Dvasios veikimui. Autoriai užrašė katalikiškų charizminių parapijų, kurioms priklauso, narių, vietinių Biblijos studijų grupelėms priklausančių moterų istorijas. Yra keletas pasakojimų tų žmonių, su kuriais susipažino per Atsinaujinimo misijas. Šie pasakojimai apie netikėtus susitikimus su Šventąja Dvasia padrąsins, atgaivins ir sustiprins skaitytojus. Knyga pakvies labiau pasitikėti gelbstinčia Dievo galia. Piteris Hebekas yra Atsinaujinimo tarnysčių misijų viceprezidentas ir vadovas. Yra parašęs knygas „Kai ima veikti Šventoji Dvasia: iš naujo atraskime charizminį krikščioniško gyvenimo aspektą“ (When the Spirit Comes in Power: Rediscovering the Charismatic Dimension of the Chritian Life, „Servant Books“), taip pat nemažai straipsnių evangelizacijos ir dvasinių dovanų temomis. Debė Hebek daug dirbo rengiant tarnystes jaunimui bei moterims ir yra viena iš Katalikiškų Biblijos studijų mokyklos vadovių bei informacinio Atsinaujinimo tarnysčių biuletenio redaktorė. Piteris ir Debė dažnai skaito pranešimus per konferencijas. Hebekai turi keturis vaikus ir gyvena En Eboure, Mičigane.
Prekinis ženklas: Katalikų pasaulio leidiniai