Knygų naujienos

Liudytojas ir jo procesiniai interesai baudžiamajame procese

Ši monografija – pirmasis tokio pobūdžio darbas Lietuvoje, skirtas atskleisti liudytojo esmę ir sampratą baudžiamojo proceso teisėje, šio subjekto procesinių interesų turinį ir jų apsaugos galimybes. Joje analizuojami liudytojo sampratos, jo procesinių interesų turinio teoriniai pagrindai, apimantys liudytojo instituto istorinį formavimąsi ir raidą, teisinės liudytojo padėties turinį ir sudedamuosius elementus, procesinių šio subjekto interesų apsaugos priemonių mechanizmą, taip pat atsižvelgiant į nacionalinių, tarptautinių teismų praktiką, užsienio valstybių patirtį ieškoma atakymų į praktikoje kylančius ar galinčius kilti klausimus, susijusius tiek su teisiniu reguliavimu, tiek su praktiniu tam tikrų nuostatų įgyvendinimu.Knyga turėtų būti naudinga tiek studijuojantiems teisę, tiek mokslininkams, tiek praktikams, kurie tiesiogiai savo darbe susiduria su nusikalstamų veikų tyrimo ar nagrinėjimo uždaviniais. 
Prekinis ženklas: Registrų centras