• Knygų naujienos

  Naujasis šaltinis. Lietuvių kalba 4 klasei. 4-oji knyga

  Vadovėlio „Naujasis šaltinis“ IV klasei komplektas parengtas pagal atnaujintą 2008 metų Lietuvių kalbos bendrąją programą.Vadovėlio tekstai ir užduotys diferencijuoti: pateikiama papildomų tekstų smalsučiams, plati klausimų ir užduočių skalė – nuo lengvesnių, turinio atgaminimo, iki sunkesnių, skatinančių vaiką mąstyti, savo samprotavimus grįsti perskaitytu tekstu. Sumažėjo medžiagos, skirtos mokiniams, gebantiems pasiekti pagrindinį arba tik patenkinamą lygį. Vadovėlyje tęsiama ankstesnių leidimų tradicija – pateikti mokiniams tik meniškai vertingus, vaikui įdomius tekstus, skatinti juos suvokti giliau, pagal mokinių amžiaus, asmenines galimybes panaudoti juos kaip kūrybos modelius. Daug naujų šiuolaikinių rašytojų tekstų, ištraukų iš dalykinių straipsnių apie literatūrą, rašytojus. Ketvirtokai praplės ir apibendrins savo žinias apie tautosaką, prozos, poezijos ir dramos kūrinius, įsivertins, kaip geba juos…

 • Knygų naujienos

  Lietuvių kalbos plakatai I-IV klasei. 1 dalis

  AbėcėlėBalsiai ir priebalsiaiBalsiaiPriebalsiaiDvibalsiaiDvibalsis aiDvibalsis auDvibalsis  i(au)Dvibalsis  ieDvibalsis  eiDvibalsis  uiDvibalsis  uoKą? -ą, -ę, -į, -ųĮ ką? -ą, -ę, -į, -ųKur?Ko? (daug) -ųKas? (keli daiktai) -i(ai)Kaip? -(i)aiKą veikia? -a, -(i)aĮsidėmėtinos rašybos žodžiaiPrekinis ženklas: Lucilijus

 • Knygų naujienos

  Nė dienos be lietuvių kalbos. Vadovėlis pradedantiesiems (5-6 klasei)

  ”Nė dienos be lietuvių kalbos” skiriamas ir jaunesniems, ir vyresniems įvairių profesijų žmonėms, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos. Šis vadovėlis padės pasiekti „Pusiaukelės“ kalbos mokėjimo lygį, pasirengti LR pilietybės ir valstybinės kalbos I kvalifikacinės kategorijos egzaminams. Jeigu tik pradedate mokytis lietuvių kalbos, rekomenduojame mokytis su mokytoju. Vadovėlis tiks ir jau šiek tiek kalbantiems lietuviškai. Paprastai ir aiškiai pateikti lietuvių kalbos gramatikos pagrindai bus jums nesunkiai suprantami, ”Mokytojo knygoje” rasite užduočių atsakymus. Vadovėlį sudaro:- ”Mokinio knyga” (su priedais)- ”Mokytojo knyga” – kompaktinė plokštelė. ”Mokinio knygoje” yra 12 pamokų. Kiekviena pamoka susideda iš šešių dalių: ”Pokalbių”, ”Žodyno”, ”Gramatikos”, ”Gramatikos, žodyno ir kalbėjimo užduočių”, ”Klausymo” ir ”Skaitymo”. Rengdamos vadovėlį, pirmiausia galvojome apie jūsų svarbiausius kasdieninius…

 • Knygų naujienos

  Kūrybinio rašymo dirbtuvės III-IV klasės mokiniams. Antra dalis

  Kūrybinės užduotys kviečia  III-IV klasės mokinius į savarankiško mokymosi dirbtuves. Jie atliks užduotis ir kurs rišlius tekstus (pasakojimus, aprašymus ir kt.), parengtus remiantis ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais – pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosiomis programomis (2008 ir 2015 metų projektu), kurios apima šiuos kūrybinio rašymo gebėjimų ugdymo aspektus: pasakojimo, aprašymo, laiško, skelbimo, kvietimo kūrimas.        Pasakojimai kuriami pagal:paveikslėlių seriją,pateiktą pradžią,pasakojimo gaires,pateiktą arba pačių sudarytą planą,kvietimą, skelbimą,vietos, įvykio aprašymą,pateiktą dialogą.Siekiama, kad mokiniai rašytų vaizdžiai – įterptų vaizdingų žodžių ir posakių, laikytųsi pasakojimo struktūros (pradžia, įvykis, pabaiga). Jie mokomi kurti detalius daiktų ir augalų aprašymus (pagal pavyzdį, planą) ir aprašant remtis savo pojūčiais, taip pat rašant laiškus, skelbimus ir kvietimus — atsižvelgti į šių tekstų…

 • Knygų naujienos

  Lietuvių literatūros konspektas abiturientui. Rašytojų gyvenimas ir kūryba. Kontekstai

  Lietuvių literatūros konspektas abiturientui skirtas 11-12 klasės mokiniams. Jame glaustai pristatomi Lietuvos rašytojai, įtraukti į Vidurinio ugdymo bendrųjų programų literatūrinio (kultūrinio) ugdymo išplėstinio kurso turinį.Aptariami svarbiausi rašytojo kūrybinės aplinkos ir kultūrinio konteksto bruožai, biografijos faktai, būdingiausios kūrybos ypatybės, pateikiama literatūros tekstų su klausimais. Siekiama pabrėžti bendrus skirtingų autorių kūrybos motyvus, problemas ir taip išryškinti literatūros istorijoje pasikartojančias temines gijas, pavyzdžiui: žmogaus ir pasaulio prieštaringumas, įsipareigojimas tėvynei ir visuomenei, tautinės tapatybės kūrimas ir įtvirtinimas, miestas kaip atminties ir vaizduotės šaltinis, gyvybės vertė ir nuvertinimas ir panašiai. Temų sąrašas pateikiamas konspekto pabaigoje. Lentelė atkreips dėmesį į konkrečius kūrinius, kurie svarbūs vienai ar kitai temai atskleisti.Konspektas sudarytas remiantis ”Baltų lankų” leidyklos išleistais literatūros…

 • Knygų naujienos

  Lietuvių kalbos plakatai I-IV klasei. 2 dalis

  1. Mišrieji dvigarsiai2. Žodžio dalys3. Šaknis4. Galūnė5. Priešdėlis6. Priešdėlis  į-7. Priešdėlis  iš-8. Priešdėlis  už-9. Priešdėlis  są-10. Priesaga11. Daiktavardis12. Daiktavardžių skaičiai13. Daiktavardžių linksniai14. Veiksmažodis15. Veiksmažodžio esamasis laikas (es. l.)16. Veiksmažodžio būtasis kartinis laikas (būt. k. l.)17. Veiksmažodžio būtasis dažninis laikas (būt. d. l.)18. Veiksmažodžio būsimasis laikas (būs. l.)19. Būdvardis20. Būdvardžio giminės21. Būdvardžio linksniai (vyr. g.)22. Būdvardžio linksniai (mot. g.)23. g–k24. b–p25. ž–š26. z–s27. Antonimai28. Sinonimai29. Kreipinys30. Tiesioginė kalba31. Tiesioginė kalba32. Sudurtiniai žodžiaiPrekinis ženklas: Lucilijus

 • Knygų naujienos

  Ar pasirengę rašyti samprotavimo rašinį?

  11–12 klasės mokiniai rengiami rašyti samprotavimo ar literatūrinį rašinį, tačiau kyla sunkumų dėl įvairių priežasčių: mokiniai nesuspėja perskaityti visų kūrinių, literatūrologų straipsnių, jiems trūksta žinių ir pasitikėjimo analizuojant tekstus ar išreiškiant nuomonę.Valstybiniame lietuvių (gimtosios) kalbos egzamine, pasirinkus rašyti samprotavimo rašinį, svarbu parodyti kultūrinę išmonę ir literatūrinį išprusimą, gebėjimą išanalizuoti probleminį klausimą, o pasirinkus literatūrinį rašinį – atskleisti temą analizuojant dviejų autorių kūrybą ir kontekstą (vieną autorių reikia pasirinkti iš trijų, nurodytų prie temos, kitą galima rinktis savo nuožiūra).Šios pratybos gali būti konkreti pagalba mokiniams, besirengiantiems rašyti samprotavimo rašinius, kartojant jau išmoktas literatūros temas ir įgytą papildomą informaciją.Prekinis ženklas: Gimtasis žodis

 • Knygų naujienos

  Naujasis šaltinis. Vadovėlis IV klasei. Pirmoji knyga. Kalbu. Skaitau. Rašau

  Vadovėlio „Naujasis šaltinis“ IV klasei komplektas parengtas pagal atnaujintą 2008 metų Lietuvių kalbos bendrąją programą. Vadovėlio tekstai ir užduotys diferencijuoti: pateikiama papildomų tekstų smalsučiams, plati klausimų ir užduočių skalė – nuo lengvesnių, turinio atgaminimo, iki sunkesnių, skatinančių vaiką mąstyti, savo samprotavimus grįsti perskaitytu tekstu. Sumažėjo medžiagos, skirtos mokiniams, gebantiems pasiekti pagrindinį arba tik patenkinamą lygį. Vadovėlyje tęsiama ankstesnių leidimų tradicija – pateikti mokiniams tik meniškai vertingus, vaikui įdomius tekstus, skatinti juos suvokti giliau, pagal mokinių amžiaus, asmenines galimybes panaudoti juos kaip kūrybos modelius. Daug naujų šiuolaikinių rašytojų tekstų, ištraukų iš dalykinių straipsnių apie literatūrą, rašytojus. Ketvirtokai praplės ir apibendrins savo žinias apie tautosaką, prozos, poezijos ir dramos kūrinius, įsivertins, kaip…

 • Knygų naujienos

  Lietuvių kalba. Vadovėlis X klasei. Pirmoji knyga

  Lietuvių kalbos vadovėlis X klasei parengtas pagal Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (2008 m.) derinant geriausias lietuvių kalbos vadovėlių tradicijas ir šiuolaikines ugdymo tendencijas: nuosekliai baigiama dėstyti visa būtiniausia pagrindinio ugdymo teorinė informacija, siūlomi įvairūs mokymo metodai ir mokymosi būdai, skirtingų lygmenų užduotys nevienodo pasirengimo mokiniams, kiekvienoje pamokoje numatomos mokymosi vertinimo ir įsivertinimo galimybės. Vadovėlio pabaigoje nuosekliai ir išsamiai apibendrinama pagrindinio ugdymo programa, rengiamasi lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui (PUPP). Vadovėlis – natūrali tų pačių autorių parengto IX klasės vadovėlio tąsa, todėl pasirinkta panaši jo sandara: vadovėlį sudaro tolygios apimties teminiai skyriai, kurių kiekvienas gali būti suprantamas kaip savarankiškas modulis ir kaip medžiaga integruotiems mokymo ciklams sudaryti. Taigi…